Loading...
 

Certyfikaty

Osiągnięcia na torze komunikacyjnym

Osiągnięcia na torze komunikacyjnym przedstawiają Twój postęp jako mówcy.

Mówca kwalifikowany

Po ukończeniu Podstawowej Ścieżki Komunikacyjnej otrzymujesz Certyfikat Mówcy Kwalifikowanego i cyfrową odznakę.

   
Certificate 3

 

Znakomity Mówca

Po przejściu każdej ścieżki zaawansowanej, którą wybierzesz, otrzymasz również Certyfikat Znakomitego Mówcy i Cyfrową Odznakę przysługującą za tę konkretną ścieżkę. Na przykład po ukończeniu ścieżki Przemów Humorystycznych otrzymasz certyfikat „Znakomity mówca humorystyczny”.

Accomplished Humorous Speaker

Znakomity Komunikator

Po ukończeniu dowolnych czterech (różnych) wybranych przez siebie ścieżek zaawansowanych i ścieżki Krytycznego Myślenia, osiągniesz poziom Znakomitego Komunikatora, który jest najwyższym osiągnięciem na torze komunikacji przyznawanym przez Agora Speakers.

Odznaki cyfrowe są zgodne ze standardem Open Badges (openbadges.org), który jest już używany przez dosłownie tysiące firm. Open Badges mogą być dodane do Twojego profilu zawodowego (np. na LinkedIn, Xingu i innych mediach społecznościowych), do życiorysów, wizytówek lub innych prezentacji cyfrowych. Plik obrazu odznaki zawiera metadane, które dostarczają dalsze informacje o odznace i mogą być niezależnie weryfikowane. Na przykład pracodawca może kliknąć w odznakę, aby uzyskać więcej informacji o osiągnięciach z nią związanych i sprawdzić, kiedy i w jaki sposób legitymująca się nią osoba ją zdobyła.

Wszystkie certyfikaty posiadają unikalny numer weryfikacyjny, którego każdy może użyć do zweryfikowania autentyczności certyfikatu.

 

Badges

 

Opcjonalnie możesz zamówić wysłanie pocztą na swój adres wydrukowanych certyfikatów, jeśli chcesz je mieć w formie fizycznej. Pamiętaj, że jest to usługa płatna, a w zależności od Twojej lokalizacji dostarczenie wydrukowanego certyfikatu może potrwać nawet do miesiąca.

Jak otrzymać swój certyfikat

Po zakończeniu ostatniego projektu ścieżki skontaktuj się z VPE lub prezesem Rady, aby poprosili o Twój certyfikat.

Certyfikaty są wydawane przez Ambasadora kraju na wniosek VPE lub Prezesa Rady klubu. Jeśli kraj nie ma Ambasadora, VPE lub Prezydent Rady klubu powinien wysłać wiadomość na adres info at agoraspeakers.org, podając dane członka i każdego z projektów: datę, tytuł i miejsce, w którym został zrealizowany.

 

Osiągnięcia na torze przywództwa

 

Lider klubowy

Certyfikat Lidera Klubowego reprezentuje Twój pierwszy krok w kierunku przywództwa, a konkretnie w kierunku promowanego przez nas rodzaju przywództwa: przywództwa służebnego i przewodzenia przez dawanie przykładu: liderzy, którzy inspirują innych swoimi działaniami, a nie słowami. Wymagania do zdobycia tego certyfikatu mają na celu zapewnienie, że rozwiniesz podstawowe umiejętności, które posiadają wszyscy liderzy, szczególnie w obszarach inicjatywy, tolerancji, uważnego słuchania, umiejętności konstruktywnego feedbacku i empatii, a wszystko to przy jednoczesnym wspieraniu kluczowych ról w klubie.

Aby uzyskać miano Lidera Klubowego, musisz:

Kwalifikowany Lider

Certyfikat Kwalifikowanego Lidera potwierdza Twoje pierwsze kroki na drodze do przywództwa poza środowiskiem klubu. Korzystasz w nich z umiejętności, których nauczyłeś się jako Lider Klubowy i poszerzasz swój zasięg działania dzięki umiejętności prawidłowego i przekonującego komunikowania swojej wizji oraz realizujesz tę wizję poprzez prowadzenie niewielkich projektów w środowisku poza klubem.

Aby uzyskać miano Kwalifikowanego Lidera, musisz:

 • Osiągnąć poziom Lidera Klubowego.
 • Ukończyć Podstawową Ścieżkę Edukacyjną.
 • Ukończyć zaawansowane Ścieżki Edukacyjne: Myślenie Krytyczne i Przywództwo.

Znakomity Lider

Certyfikat Znakomitego Lidera to następny krok na Twojej drodze do przywództwa. Wymagania dobrane są tak, aby potwierdzać Twoje umiejętności w zakresie wszechstronnej komunikacji, a także używania zaawansowanych technik do przekonywania i inspirowania ludzi, oraz wreszcie praktyczne doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami oraz osiąganiu rezultatów.

Aby uzyskać miano Znakomitego Lidera, musisz:

 • Osiągnąć poziom Kwalifikowanego Lidera
 • Co najmniej przez 6 miesięcy pełnić indywidualnie rolę w Radzie klubu. „Indywidualnie” oznacza, że rola nie była współdzielona z większą liczbą osób. Na przykład, jeśli byłeś wiceprezesem Rady ds. edukacji, ale w twoim klubie było jeszcze dwóch VPE, to warunek ten nie jest spełniony.
 • Osiągnąć poziom Znakomitego Komunikatora, realizując następujące dodatkowe ścieżki zaawansowane:
  • Gawędziarstwo
  • Przekonujące Przemowy
  • Zarządzanie projektami
  • Zdolności interpersonalne

Jeśli posiadasz już odznakę Znakomitego Lidera i pracujesz na drugą (lub kolejną) odznakę, to dla drugiej odznaki Znakomitego Komunikatora możesz zrealizować dowolne cztery Ścieżki Zaawansowane.

 

Niosący Pochodnię Agory

Certyfikat Niosącego Pochodnię Agory to najwyższy poziom przywódtwa, jaki oferuje Fundacja Agory. Nie tylko certyfikuje Twoje umiejętności przywódcze, ale także potwierdza, że ucieleśniasz i promujesz ideały Agory oraz wizję pomagania ludziom na całym świecie.

Aby osiągnąć najwyższą odznakę Agory, musisz:

 • Osiągnąć poziom Znakomitego Lidera
   
 • Założyć nowy fizyczny klub Agory, który działa w momencie przyznania odznaki (działanie oznacza regularne spotkania z minimalną liczbą członków i przestrzeganie wszystkich wytycznych Agory). Klub musi mieć co najmniej 6 miesięcy. Nie musisz być członkiem Rady w tym klubie.
   
 • Jeden z:

  Zainicjować materiał na temat Agory w mediach w swoim kraju. Taki materiał musi wyjaśniać kim jesteśmy, co robimy, nasze ideały i wizję, a także odsyłać do strony internetowej, wiki lub e-maile. Materiał może przybrać dowolną formę – wywiad z Tobą, opublikowany artykuł, notatka o realizowanym przez Ciebie projekcie itp. Media, w których się pojawi, muszą mieć nakład lub oglądalność na poziomie co najmniej 5000 osób.

  LUB

  Poprowadzić projekt skierowany do lokalnej społeczności, który jest na tyle ważny, że można zostanie wspomniany w lokalnych (lub ogólnokrajowych) mediach. Materiał musi zawierać odniesienie do projektu, tego, co osiągnąłeś, a także wspomnieć o Międzynarodowej Fundacji Agora Speakers, naszej roli i tym, co robimy. Musisz upewnić się, że jest jasne, że to Twój projekt jako lidera, a nie projekt Fundacji (nie tylko dlatego, że projekt jest Twoją zasługą, ale także po to, aby nie naruszać zasady neutralności).
  Media, w których taki raport się pojawi, muszą mieć nakład lub oglądalność na poziomie co najmniej 5000 osób.

 

Wielokrotne certyfikaty

Możesz wielokrotnie uzyskać ten sam certyfikat przez spełnienie wszystkich wymagań dla danego poziomu. Na przykład, możesz otrzymać miano Mówcy Kwalifikowanego dwukrotnie, jeśli dwukrotnie ukończysz Podstawową Ścieżkę Edukacyjną.

 

Nagrody za osiągnięcia

Oprócz certyfikatów i odznak za ukończenie ścieżek edukacyjnych, w Agorze możesz otrzymać różne nagrody za osiągnięcia przy przekraczaniu różnych kamieni milowych. Istnieją cztery kategorie nagród:

 • Nagrody organizacyjne - przyznawane za kamienie milowe lub wyjątkowe wyniki w prowadzeniu klubu, takie jak nieprzerwane działanie klubu przez 1 rok.
 • Nagrody Społecznościowe - Przyznawane za osiągnięcia związane z rozwojem i umacnianiem społeczności Agory, takie jak założenie nowego klubu lub zorganizowanie Zjazdu.
 • Nagrody Edukacyjne — przyznawane za osiągnięcie określonych etapów edukacyjnych, takich jak powyższe certyfikaty edukacyjne.
 • Nagrody Społeczne — przyznawane za działania, które pozytywnie wpływają na Twoją lokalną społeczność, jak na przykład dotarcie do mediów lub pomyślne zakończenie projektu skierowanego do lokalnej społeczności.

Club Founder


Contributors to this page: agora and bartlomiej.wasiewski .
Page last modified on Wednesday November 10, 2021 10:59:31 CET by agora.