Loading...
 

Създаване на клуб - Как можем да помогнем

 

 

Общността на Agora Speakers и Agora Speakers International може да ви помогне в стартирането на клуб по различни начини: 

 • Съвети и насоки от хора, които са минали по този път, включително и предложения за места за срещи. 
 • Образователни материали.
 • Онлайн обучение на членове
 • Заседания за въпроси и отговори
 • Уеб хостинг
 • Шаблони, лога, дизайн на банери и канцеларски материали
 • Можете да изготвяте всички материали на местно ниво. Няма нужда да купувате неща от централно място. 
 • Официална подкрепа - можем да изпратим официални писма за подкрепа на органи, посочени от вас, за да докажем, че вашата дейност е образователна, с нестопанска цел и е свързана със световна Фондация. 
 • Целенасочено популяризиране на вашия клуб или събитие, ако е първият във вашия град.

Въпреки това, моля, имайте предвид, че клубовете са местни, независими единици, организирани и водени от местни доброволци в полза на местните членове. Като такива, Agora Speakers International не може да помогне с:

 • Финансовите средства
 • Безплатни материални артикули от всякакъв вид.
 • Съответствие с местните разпоредби.
 • Застраховка, ако се изисква.
 • Намиране на място за срещи или преговори с местните собственици на местата за срещи.

Contributors to this page: bilyana.kalacheva and agora .
Page last modified on Sunday April 18, 2021 19:57:09 CEST by bilyana.kalacheva.