Loading...
 

Членски внос

 

 

Икономически модел на Agora

 

Методът за устойчиво развитие на Agora изисква уповаване на дарения, държавни субсидии и продажбата на стоки и пъвокласни услуги, отколкото на членски такси. Ние също полуаваме средства чрез процент от приходите от всички междуклубни събития по света, свързани с Agora.

Ние следваме модел, подобен на Open Source: Ако вие ползвате нашата система, материали, инфраструктура и услуги, но го правите в обществен клуб, за да могат да се възползват всички във вашата общност, не плащате нищо. Ако обаче искате да се възползвате от всички изброени, но само за ограничена група от хора, трябва да изберете между това да платите операционна клубна такса или да се включите в някоя от възможностите за освобождаване от такси. 

 

Такси, платени от членове

 

Като член, вие плащате само таксите, които клубовете, към които принадлежите, са избрали да събират. Някои клубове са безплатни; други изискват заплащане, за да се участва в тяхната дейност. 

От всеки клуб зависи да реши дали да взима такси или не, сумата за таксуване и периодичността. Тези такси - ако има - се заплащат на и се управляват директно от клуба и могат да бъдат използвани само за цялостната дейност на клуба.

За да се осигури пълна прозрачност, отчетност и правилно използване на средствата, клубовете, които събират такси, трябва да спазват всички правила, описани в раздела  Клубни финанси.

В допълнение на клубните такси, може да се наложи членовете да заплатят малка такса за финансиране на междуклубови събития, като състезания и конвенции. Тази такса по-късно може да им бъде върната, щом събитието е приключило, в зависимост от нетния му резултат. Моля, разгледайте раздела Клубни финанси за повече подробности.

 

Такси, платени от клубове

Таксите, платени от клубове към Agora Speakers International зависят от вида клуб: 

клубни такси - 2021-2022
Вид клуб Еднократна начална (даваща право) такса Такса за член Минимална годишна клубна такса
Обществен клуб (включително Младежки клубове) 0 0 не е приложимо
Клуб с обществен интерес 0 0 не е приложимо
Клуб с ограничен достъп 0 $42 за година $336 ( 8 члена )
Корпоративен клуб $100 $54 за година $648 ( 12 члена )

 

Минималните клубни такси се внасят по време на регистрацията на клуба и са валидни до края на образователната година (31-ви Декември). Таксите са сборувани пропорционално, спрямо месеците. Таксите за членове, които са над минималния брой за клуба, се дължат, когато члена се запише в клуба, и са валидни до 31-ви декември в годината на присъединяване. Таксите са сумирани пропорционално, спрямо месеците. 

Например:

 • Един Корпоративен клуб се регистрира на 15-ти юли с 13 члена. На 5-ти август се присъединяват още 3 члена и на 1-ви октомври се присъединява още един член . 

Таксите за първата година ще бъдат изчислени както следва:

 • Дължимо 15-ти юли 2020:   $100 (такси за стартиране на клуб) + 13 члена x 6 месеца (юли-декември) x $4,5 = $451.   (Валидно за периода 15-ти юли 2020 - 31-ви декември 2020) 
 • Дължимо 5-ти август 2020:   3 члена x 5 месеца x $4,5 = $67,5   (Валидно за периода 5-ти август 2020 - 31ви декември 2020)
 • Дължимо 1-ви октомври 2020:    1 член x 3 месеца x $4,5 = $13,5      (Валидно за периода 1-ви октомври 2020 - 31 декември 2020) 

Ако клубът продължи с всички свои членове в следващата година, ще се дължат следните такси: 

 • Дължимо за 31-ви декември 2020:  17 члена x $54 = $918.    (Валидно за периода 1-ви януари 2021 - 31-ви декември 2021)

 

Имайки предвид 2021 и развиващата се ситуация с пандемията, всички такси за Клубове с ограничен достъп са отказани. 
Имайки предвид, че фондация Agora незабавно осигурява достъп до всички материали и услуги на приети клубове с ограничен достъп и Корпоативни клубове и техните индивидуални членове, ние не предлагаме възстановяване на сумата, ако клуб или индивидуален член реши да прекрати членството си по-рано.

 

Образователни материали

Достъпът до дигиталните (онлайн) версии на всички Образователни материали е безплатен за всички членове на Agora, независимо от вида клуб, в който те принадлежат, и независимо от това дали клуба събира такси или не. Моля, имайте предвид, че материалите не могат да бъдат публикувани в друг сайт. 

В допълнение, при спазване на разпоредбите на Политиката за авторски права, членовете могат да свалят и да принтират всеки от материалите за използване на клубните срещи и други събития на Agora (като състезания, конвенции и т.н.).

Членовете, които искат по-професионално изглеждаща книжна версия на материалите, могат да ги поръчат от Amazon срещу заплащане.

Моля, имайте на предвид, че образователните материали на Agora, във всичките си варианти и езици, са с авторски права от фондацията Agora Speakers International.

 

Намаляване на таксите за членове на няколко клуба с ограничен достъп


Ако сте член на повече от един клуб с ограничен достъп, клубовете трябва само веднъж да заплатят таксата ви към Agora Speakers International. 

Това не важи за множество членства в Корпоративни клубове или комбинирани членства в клубове с ограничен достъп като Корпоративни клубове, тъй като Agora осигурява на Корпоративните клубове набор от услуги с цена за всеки член на фондацията. 

 

Отказ от такси за Корпоративни и клубове с ограничен достъп

Новите Корпоративни и клубове с ограничен достъп могат да се освободят от такси за максимум от две години чрез механизъм на "Клубен патронаж", в който те създават и действат като покровители на нов Референтен клуб в техния регион:  

 • Новият клуб трябва да покрива всички изисквания на един Референтен клуб. Отмяната на таксите продължава дотогава, докогато са покрити изискванията. 
 • Новият клуб трябва да е безплатен. Всякакви операционни разходи, като фотокопия, принтиране на формуляри за оценка и т.н., трябва да са поети от клубът с ограничен достъп.
 • Новият клуб трябва да бъде в същия град като Корпоративния и клуб с ограничен достъп.
 • Новият клуб трябва да бъде основан поне една седмица преди Корпоративния или клуба с ограничен достъп.
 • Членовете на Корпоративния или клуба с ограничен достъп трябва да се заемат с коригирането на всякакви възможни проблеми.
 • Членовете на Корпоративния или клуба с ограничен достъп трябва да се уверят (със свое собствено присъствие), че на всяка сесия на отворения клуб има поне 12 присъстващи човека.
Спонсорираният клуб трябва да бъде клуб, който се среща само на живо, независимо от природата на спонсориращия клуб. Такси не могат да бъдат отменени от клубен патронаж за онлайн или частичен онлайн клуб. 

Contributors to this page: bilyana.kalacheva and agora .
Page last modified on Tuesday May 11, 2021 22:55:57 CEST by bilyana.kalacheva.