Loading...
 

Настанови з використання символіки

 

1. МЕТА ЦИХ НАСТАНОВ

 1. Настанови з використання символіки визначають усі правила, яких треба дотримуватися, коли клуб хоче використовувати будь-які цифрові матеріали з Брендового порталу Agora Speakers International
 2. Лише офіційно зареєстровані клуби, яким присвоєно номер, можуть використовувати цифрові матеріали Фонду.
 3. Матеріали можуть використовуватися клубом лише для цілей, безпосередньо пов'язаних із цілями та місією Фонду, і завжди мають використовуватися з дотриманням Основних принципів.
 4. Усі матеріали Agora Speakers International захищені авторським правом. Крім того, логотип та полум'я є торговими марками.
 5. Жодна з цих настанов не становить передавання інтелектуальної власності будь-якого виду. Правила, що регулюють використання цифрових матеріалів, можуть змінюватися будь-коли. Дозвіл, наданий клубу на використання цих матеріалів, може бути анульований будь-коли, якщо Фонд вирішить, що матеріали використовуються недоцільно.

 

2. НАША МЕТА

Agora Speakers International - всесвітня некомерційна асоціація пристрасних волонтерів, яка допомагає людям розвивати свої навички з публічних виступів, спілкування, критичного мислення, дискутування та лідерства.

3. ЗАЯВА ПРО НАШУ МІСІЮ

"Agora дає вам змогу стати блискучим комунікатором та впевненим лідером, який буде активно будувати кращий світ"

4. ЗАЯВА ПРО МІСІЮ

 • Заява про місію не може бути змінена в жодний спосіб, крім:
  • Для її перекладу іншою мовою.
  • Щоби замінити "Agora дає вам змогу" виключно на "Ми даємо вам змогу", де це доречно в матеріалах, за умови, що також відображається логотип Agora Speakers International. Жодні інші заміни не дозволені.
 • Жоден текст не може бути доданий до заяви про місію.
 • Усі учасники Agora Speakers та всі афілійовані клуби поділяють цю єдину спільну місію.

5. ОСНОВНА КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА

ЧЕРВОНИЙ HEX Web safe: CC3300
RGB: 206, 60, 23
CMYK: 13%, 90%, 100%, 3%

 

ЖОВТИЙ HEX Web safe: FF9900
RGB: 247, 175, 15
CMYK: 2%, 34%, 100%, 0

 

ТЕМНО-ФІОЛЕТОВИЙ HEX Web safe: 660033
RGB: 86,15,59
54%, 99%, 46%, 47%

 

БІЛИЙ   ЧОРНИЙ

6. ДОДАТКОВА КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА

HEX Web safe: FFCCCC
RGB: 249,215,207
CMYK: 1%,17%,13%,0%
  HEX Web safe: FF6666
RGB: 244,124,96
CMYK: 0%,64%,62%,0%
  HEX Web safe: cc3300
RGB: 204,60,23
CMYK: 14%,90%,100%,4%
  HEX Web safe: 993333
RGB: 160,53,59
CMYK: 26%,90%,75%,19%
 
HEX Web safe: FFFFCC
RGB: 244,242,212
CMYK: 4%,2%,19%,0%
  HEX Web safe: FFFF99
RGB: 247,233,154
CMYK: 4%,4%,49%,0%
  HEX Web safe: CC9933
RGB: 209,149,42
CMYK: 17%,43%,100%,0%
  HEX Web safe: 996633
RGB: 151,107,30
CMYK: 34%,54%,100%,18%
 
HEX Web safe: CC99CC
RGB: 204,178,214
CMYK: 18%,31%,0,0
  HEX Web safe: 666699
RGB: 118,82,133
CMYK: 62%,77%,22%,4%
  HEX Web safe: 003366
RGB: 21,65,110
CMYK: 99%,80%,32%,18%
  HEX Web safe: 333366
RGB: 53,28,77
CMYK: 88%,98%,37%,37%

7. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЛОГОТИПУ

Повний горизонтальний формат   Квадратний формат
Full Horizontal   Square Format
Повний горизонтальний формат.   Квадратний формат, який можна використовувати лише для цифрових носіїв, де потрібен квадратний логотип (піктограми, програми тощо)
Спрощений горизонтальний формат
Simplified Horizontal   Дозволений лише для фізичних товарів, коли розмір логотипу та роздільна здатність цільового матеріалу унеможливлює наявність тонких деталей. У цьому разі ширина логотипу має не перевищувати 5 см.

8. РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗМІР ЛОГОТИПУ

Розбивка логотипу   Мінімальні розміри

Logo Spacing Large

Logo Spacing Small

Завжди залишайте інтервал принаймні розміром літери “S” навколо логотипу, як показано.
 

Друк
Min Size Print
2 см
 
Мережа
Min Size Web
128 пікс

 

9. ВАРІАНТИ ЛОГОТИПУ

Дозволені такі варіанти логотипу. Усі їх можна завантажити з Брендового порталу

Logo Var 1
Чорно-білий на чистому тлі
Logo Var 2
Кольоровий на темному тлі
Logo Var 3
Білий на темному тлі

 

10. ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ З ЛОГОТИПОМ

Логотип не може бути змінений у жодний спосіб. Особливо не робіть такого:

Donts 1

Не змінюйте жодних елементів
  Donts 2

Не змінюйте кольори
  Donts 3

Не модифікуйте текст
 
Donts 4

Не застосовуйте ефекти
  Donts 5

Не змінюйте пропорції
  Donts 6

Не повертайте та не перекошуйте
 
Donts 7

Не розміщуйте на низькоконтрастному тлі
  Donts 8

Не розміщуйте на кольорах не з палітри
  Donts 9

Не розміщуйте елементи над логотипом або під ним
 
Donts 10

Не поєднуйте логотип з іншими елементами
  Donts 11

Не використовуйте логотип як тло
  Donts 12

Не роз'єднуйте компоненти логотипу
 
Donts 13

Не перекладайте логотип
  Donts 14

Не використовуйте варіанти з низькою роздільністю або скановані
  Donts 15

Не використовуйте на фото, які заважають читати
 
Donts 16

Не друкуйте металізованою фарбою
       

 

11. ПОЄДНАННЯ З ІНШИМИ ЛОГОТИПАМИ

Без попереднього письмового дозволу Логотип не може з'являтися в поєднанні з не клубним логотипом, якщо це не стосується списку спонсорів, власників місць проведення зборів або подібних допоміжних організацій, пов'язаних із проведенням зборів, і вони чітко визначені як такі. У цьому останньому разі також має з'являтися логотип клубу (клубів) або спонсорованих заходів, і не має бути плутанини щодо того, що спонсорується саме клуб/захід, а не Agora Speakers International

Дозволяється Не дозволяється
Donts 19 Donts 20

12. ШРИФТИ

ABCDEFGHIJKLMNOPRQR
STUVWXYZ
Основний шрифт - CapitalisTypOasis. Він складається лише з великих літер (і лише набору Latin-1), цифр та розділових знаків.
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz
01234567890[]()!?={}*/&%\
áéíóúâêîôûàèìòùñÑäëïöüçÇ
Додатковий шрифт American Garamond BT, який є повноцінним шрифтом UNICODE

 

13. ІНДИВІДУАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Agora Speakers International надає клубам велику гнучкість у використанні фірмових матеріалів та цифрових матеріалів для створення власних логотипів, посвідчень, винагород, офісних матеріалів, навіть продукції для продажу, а також для виготовлення всіх матеріалів на місцях або замовлення їх у постачальника, якого клуб вважає найбільш підхожим.

Custom M 1   Custom M 2   Custom M 3

Індивідуальні матеріали можна створювати для їх використання в клубах, заходах (як-от конференції, змагання тощо), географічних районах (наприклад: листівка всіх клубів міста), мовних групах (наприклад, тих, які говорять німецькою мовою) тощо, але не можуть бути створені учасниками для особистого користування (наприклад: спеціально розроблена візитівка для використання одним або декількома непов’язаними членами клубу).

У цій настанові для стислості ми загалом будемо визначати їх усі як “клубні” матеріали, а назва та логотип клубу, заходу, географічного району, мовної групи тощо будуть визначатися як “назва клубу та логотип”.

 

14. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Похідні матеріали   Непохідні матеріали
Похідні матеріали - це елементи, створені за допомогою модифікації офіційних шаблонів або такі, що вміщують частини цифрових матеріалів Agora Speakers International (наприклад: частини логотипу, частини заяви про місію, шрифт та колірну гамму, назву Agora тощо).
Наприклад:
Custom M 4
Ці частини роблять цей логотип «похідним»
  Матеріали, створені самостійно. Непохідний матеріал усе ж таки може використовувати елементи Agora Speakers International, якщо вони використовуються немодифікованими. Наприклад:
Custom M 5
Логотип використовується без змін

 

15. ІНДИВІДУАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ - ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

 1. Мають відповідати нормам.
 2. Можуть створюватися та використовуватися лише клубами.
 3. Мають бути пов’язані з місією Agora Speakers International.
 4. Має бути показана належність до Agora Speakers International.
 5. Використання логотипу Agora має відповідати Настановам із використання символіки.
 6. Автор матеріалів несе повну відповідальність за будь-які претензії щодо захисту прав інтелектуальної власності, здійснені третьою стороною.
 7. Назва клубу та/або логотип завжди мають бути присутніми, вони мають бути не меншими за назву й логотип Agora і завжди мають бути помітнішими, ніж будь-які інші логотипи.
  (Щоби люди не думали, що спеціальний матеріал, розроблений клубом, є офіційним матеріалом Agora Speakers International).
 8. Клуби можуть виробляти їх локально або замовляти в будь-якого постачальника, якого вони вважають підхожим.
 9. Якщо присутня контактна інформація, контактна інформація клубу та контактна інформація Agora Speakers International мають бути чітко відокремлені, і має бути принаймні адреса веб-сайту Agora Speakers International (www.agoraspeakers.org)

Крім того, для похідних матеріалів:

 • На будь-який похідний матеріал не можуть бути заявлені жодні права інтелектуальної власності 

Це означає, наприклад, що якщо ви створюєте для свого клубу якісь візитки чи логотипи, використовуючи цифрові матеріали Agora, ви не можете захистити їх авторським правом або торговою маркою.

 • Agora Speakers International не можна пов’язувати з ідеологіями, релігіями чи світоглядами.

 

16. ВІДОБРАЖЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ

Належність до Agora Speakers International може відображатися вміщенням логотипу Agora Speakers International та, за бажанням, словосполучення, як-от „пов’язаний з” або подібного. Назва та/або логотип клубу має бути не меншим за логотип Agora Speakers.

Невірно Вірно
Affil 1 Affil 2

 

17. ПОХІДНІ ЛОГОТИПИ

Agora Speakers International заохочує клуби створювати логотипи клубів, що походять від офіційного логотипу

Derived 1

 

Похідний логотип не може вміщувати жодних елементів з інших впізнаваних логотипів чи символів будь-якого виду.

Не дозволяється Дозволяється
Derived 2 Derived 3

 

Похідний логотип не може вміщувати жодних елементів з інших впізнаваних логотипів чи символів будь-якого виду.

(Незалежно від правового статусу іншого логотипу, і навіть якщо ви є законним власником або маєте дозвіл на його використання. „Символи“ тут стосуються абстрактних символів, пов’язаних із певним світоглядом (політичним, ідеологічним чи релігійним) або пов’язаних з іншою організацією. Це не стосується фізичних об'єктів, які досягли символічного статусу, як-от Ейфелева вежа як символ Парижа, або Орел як символ США, або Дон Кіхот як символ Іспанії)

Дозволяється Не дозволяється
Derived 4 Derived 5

 

Належність до Agora Speakers International має відображатися у всіх повідомленнях

Невірно Вірно
Affil 3 Affil 4

 

18. ОФІСНІ МАТЕРІАЛИ

Елементи, які мають відповідати офіційному дизайну

Для того, щоби зберегти узгодженість бренда та клубу у всьому світі, є декілька виробів, які треба використовувати відповідно до дизайну (включно з їхніми розмірами). Вони позначені як «обов’язкові» на Брендовому порталі. Станом на цю версію настанови, це:

Stationary 1

Банер клубу

Клуби можуть виробляти ці елементи на місці або купувати їх у будь-якого постачальника, якщо якість та матеріали ті ж самі.

Ця вимога не означає, що кожен клуб мусить мати банер. Натомість це означає лише те, що якщо клуб хоче мати банер, він має використовувати офіційний дизайн та розмір.

Інші елементи

Щодо всіх інших елементів, які не позначені як «обов’язкові» (наприклад, візитні картки, флаєри, листівки тощо), клуби мають повну гнучкість у використанні шаблонів, запропонованих на брендовому порталі, їхньому поліпшенні або взагалі розробленні нових, з такими обмеженнями:

 • Дизайн має відповідати Настановам з використання символіки та правилам створення матеріалів
 • У дизайні має бути чітко видно, що це повідомлення або офісні матеріали, створені клубом, і що це не офіційне видання Agora Speakers International

 

19. ВИДАННЯ

Видання клубів

Клуби можуть створювати публікації всіх типів (книги, журнали, брошури тощо) у будь-якому форматі (цифровий, друкований, аудіо тощо), за умови, що:

 • Дизайн має відповідати Настановам з використання символіки та правилам створення матеріалів.
 • Назва та дизайн не спричиняють плутанини з наявними офіційними виданнями Agora Speakers International.
 • Жоден вміст не відтворюється з інших видань (включно з публікаціями Agora Speakers International) без попереднього письмового дозволу.
Дозволяється Не дозволяється
Pubs 1
 
Pubs 2
Конфлікт назви з
офіційним виданням
Pubs 3
Конфлікт дизайну з
офіційним виданням
Pubs 4
Не пов'язано з нашою
місією

 

20. НАГОРОДИ

Нагородами є будь-який знак визнання, який клуб надає людині (не обов’язково членові клубу) або іншій організації.

До них належать, наприклад:

Посвідчення
Awards 1
  Значки
Awards 2
  Стрічки
Awards 3
  Кубки
Awards 4
 
Медалі
Awards 5
  Цифрові емблеми
Awards 6
       

 

21. НАГОРОДИ - ВИДИ

Офіційні нагороди

Офіційні нагороди та посвідчення Agora Speakers International мають відповідати саме тому дизайну, який представлений на брендовому порталі.

Офіційні нагороди, посвідчення та інші знаки визнання можуть бути вручені лише тоді, коли офіційно встановлені критерії їх отримання виконані. Деякі з них можуть бути надані лише Agora Speakers International.

 

22. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАГОРОДИ

Клуби можуть створювати власні посвідчення, нагороди, стрічки та інші знаки визнання та надавати їх за власним бажанням за умови, що:

 • Нагорода стосується дії або етапу, який насправді стався й був завершений (тобто: посвідчення не можна видавати "просто за спробу")
 • Нагорода присуджується за дії, пов'язані з місією Agora Speakers International та узгоджені з її нормами.
 • Результат дій або етапів залежить виключно від зусиль, навичок та знань одержувача нагороди (мається на увазі: нагороди не можна вручати за речі, які залежать від талану)
 • Нагорода є недискримінаційною (означає, що кожний член клубу може її здобути)
 • Нагорода не містить жодної економічної винагороди.
 • Дизайн відповідає Настанові з використання символіки
 • Нагорода не замінює чи не перекриває наявну офіційну нагороду.
 • Немає непорозуміння щодо того, що нагороду дає клуб, а не Agora Speakers International.
 • Не може бути жодного тексту чи оформлення, що свідчить про те, що Agora Speakers International підтверджує ці нагороди або посвідчення.
 • Мають бути наявними принаймні місяць та рік, коли було здобуто нагороду. У виняткових випадках, для нагород, які присуджуються лише одного разу на рік, місяць може бути не включений.
Awards 7

 

23. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАГОРОДИ - ЩО МОЖНА

Дозволяється

(Посвідчення використовуються, як приклад, але правила застосовуються до всіх типів нагород)

Awards 8   Awards 9   Awards 10
 
Awards 11   Awards 12    

 

24. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАГОРОДИ - ЩО НЕ МОЖНА

Не дозволяється

(Посвідчення використовуються, як приклад, але правила застосовуються до всіх типів нагород)

Awards 13
Не пов'язано з місією Agora
Speakers International
  Awards 14
Agora Speakers International
виглядає так, ніби теж нагороджує
  Awards 15
Дискримінаційне
  Awards 16
Порушує правило нейтралітету
 
Awards 17
Не відповідає Настанові з використання символіки
щодо використання логотипу
  Awards 18
Не показана належність 
  Awards 19
Перекриває наявну офіційну нагороду
  Awards 20
Не відповідає Настанові з використання символіки
для індивідуальних матеріалів (слайд 18)

 

25. ПРОДУКЦІЯ

Клубам дозволяється створювати та виробляти на місці власні матеріали на продаж за таких умов:

 • Дизайн завжди має містити логотип клубу як найвизначнішу особливість. За бажанням він може вміщувати логотип Agora Speakers International на менш видному місці.
 • Дизайн має відповідати Настановам із використання символіки
 • Товари можуть продаватися за цінами, які перевищують виробничі, за умови, що різниця використовується виключно для тих цілей, що дозволені для клубних фондів.
 • Товари можуть продаватися та відправлятися по всьому світу

Приклад дозволених товарів:

 

Merch 3

 

26. ЧЛЕНСЬКІ КАРТКИ

Клубам дозволяється створювати та виробляти на місці власні членські картки, іменні таблички тощо, за умови, що:

 • Дизайн має відповідати Настановам із використання символіки.
 • Обов’язково має бути назва клубу та/або логотип клубу.
 • Дизайн має ясно показувати, що вона представляє членство в клубі.
 • Дизайн не має справляти враження, що це офіційна членська картка Agora Speakers International
Дозволяється Не дозволяється
Memb 1
Memb 2 Memb 3

 


Page aliases: brand_guidelines


Contributors to this page: vadym.harkusha and agora .
Page last modified on Wednesday June 2, 2021 05:47:12 CEST by vadym.harkusha.