Loading...
 

Правна информация

 

 

Информация за регистрация

Agora Speakers International е регистрирана като нестопанска Фондация с обществен интерес в българския Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ с регистрационен номер (ЕИК) 205228771.

Текущият статут на Фондацията може да бъде потвърден чрез горепосочения номер на следното място: https://portal.registryagency.bg/CR/reports/VerificationPersonOrg.

Седалището на Фондацията се намира в Мадрид, Испания.

 

Цели

Регистрираните цели на фондация Agora Speakers International са да се:

 • Създаде и укрепи международната мрежа от местни клубове, които споделят, създават и прилагат целите на Фондацията на местно ниво;
 • Насърчава развитието и персоналния растеж на хората, особено на младите, в сферите на ораторството, обществената комуникация, лидерството, дебатирането, критичното мислене и конструктивната обратна връзка;
 • Стимулира интереса към социални и социално полезни проекти, както и предприемачеството в тези области; 
 • Помогне за развитието на уменията за проектиране, планиране и администриране на проекти от обществен интерес;
 • Насърчава мултикултурния обмен и създаването на информационни мрежи и връзки между различните членски общности; 
 • Насърчава интелектуалното любопитство и интереса в областите на науката и технологиите; 
 • Стимулира научните, технологичните, изобретателските и други иновативни дейности сред младите; 
 • Насърчава развитието на уменията за критично мислене като основна линия за защита от манипулация и дискриминационно поставяне на стереотипи на популационни групи;
 • Насърчава толерантността и мирното разрешаване на конфликти чрез сътрудничество, водене на дебати и креативно мислене.

 

Дейности

Регистрираните начини, чрез които фондация Agora Speakers International постига своите цели, са:

 • Организиране и участие в симпозиуми, конференции, курсове и други национални и международни събития, които се отнасят до общите и специфични цели на Фондацията;
 • Организиране на курсове, тренировъчни сесии и други извънкласни дейности, свързани с развитието на уменията за лидерството и обществените комуникации на ученици и студенти;
 • Съставяне, организиране и прилагане на тренировъчни програми;
 • Създаване и публикуване (във физически и електронни варианти) на материали във връзка с нашите цели;
 • Сътрудничество с други организации, институции и хора на национални и международни нива за постигането на целите на Фондацията;
 • Организиране на състезания и награди;
 • Създаване на механизми за партньорство и работа в мрежа с Фондацията;
 • Създаване на фондове за подпомагане и поддържане на хора, които могат да помогнат в постигането на целите на Фондацията;
 • Благотворителни дейности;
 • Дейности за набиране на средства.

 

Данни за контакт

Можеш да се свържеш с нас на info@agoraspeakers.org. Това е най-бързият начин и обикновено ще отговорим до един или два работни дни. 

Физическа поща може да бъде изпращана на:

Agora Speakers International
Calle Tórtola 10, 4B
28019 Madrid
Spain

Молим да се има предвид, че може да отнеме до 15 работни дни, за да бъде отговорено на физическа поща. За момента не можем да обслужваме посетителите. 

Не предоставяме телефонни услуги.

Дарения

Можеш да направиш дарение по следната банкова сметка: 

Agora Speakers International Foundation

IBAN: BG24BUIN95611000609882

BIC BUINBGSF

 

Чрез Paypal:


Contributors to this page: dimitar r. , bilyana.kalacheva and agora .
Page last modified on Thursday February 17, 2022 20:39:53 CET by dimitar r..