Loading...
 

در یک دقیقه Agora

 

 

 

موسسه Agora Speakers International یک نهاد خیریه آموزشی اروپایی است که افراد را قادر می‌سازد تبدیل به سخنرانان برجسته و رهبران با اعتماد به نفسی شوند که فعالانه دنیایی بهتر می‌سازند.

ما برنامه آموزشی تخصصی را فراهم می‌کنیم که متمرکز بر پرورش رهبری، سخنرانی عمومی، تفکر انتقادی، و مهارت‌های گفتگو است.

سیستم آموزشی ما شامل معلم یا کلاس نیست. برای آموختن و بهبود یافتن، اعضای ما از موارد آموزشی آنلاین استفاده می‌کنند و در یک یا چندین انجمن محلی Agora ثبت نام می‌کنند که در آن با هم ملاقات می‌کنند، فعالیت می‌کنند و بازخوردی را به صورت مرتب در محیطی حامیانه و دوستانه دریافت می‌کنند. در عین حال، آنها در پروژه‌های واقعی مشارکت می‌کنند و آنها را هدایت می‌کنند که تاثیر ماندگاری روی جوامع آنها باقی می‌گذارد.

از زمان تاسیس در سال 2016، اکنون دارای حضور فعالانه در بیش از 70 کشور در بیش از 150 انجمن در سطح جهان هستیم.

به عنوان یک نهاد خیریه واقعی، برای انجمن‌هایی که برای همه آزاد هستند همه فعالیت‌های ما و موارد آموزشی کاملا رایگان هستند، نیازی به عضویت، یا پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام از هیچ نوعی یا هیچ نوع خرید اجباری ندارند.


Contributors to this page: mahdi.mohajeri and agora .
Page last modified on Sunday May 23, 2021 17:43:03 CEST by mahdi.mohajeri.