Loading...
 

Agora в 1 минута

 

 

 

Фондация Agora Speakers International е европейска светска благотворителна организация, която дава възможност на хората да станат брилянтни комуникатори и уверени лидери, които активно ще изграждат един по-добър свят. 

Ние осигуряваме специализирана образователна програма, съсредоточена върху развиването на лидерство, ораторство, критично мислене и умения за водене на дебати. 

Нашата система за обучение не включва учители или класове. За да се учат и усъвършенстват, нашите членове използват онлайн материали за обучение и се присъединяват към един или повече местни клубове на Agora, в които могат да се срещат, да участват и редовно да получават обратна връзка в приятелска и подкрепяща среда. В същото време те участват и ръководят реални проекти, което оставя дълготраен ефект върху техните общности.

Основана през 2016 г., в момента Agora има активно присъствие в над 70 държави в лицето на повече от 150 клуба в световен мащаб. 

Като една истинска благотворителна организация за клубове, които са отворени за всички, нашите дейности и образователни материали са напълно безплатни, без вписване, членски такси или встъпителни разходи, нито каквито и да е задължителни покупки. Стартирането на местен клуб също е безплатно.


Contributors to this page: dimitar r. , bilyana.kalacheva and agora .
Page last modified on Tuesday February 8, 2022 01:01:48 CET by dimitar r..