Loading...
 

Agora trong 1 phút

 

 

 

Tổ chức Agora Speakers International là một tổ chức giáo dục từ thiện phi tôn giáo của châu Âu, giúp mọi người trở thành người giao tiếp xuất sắc và nhà lãnh đạo tự tin, những người sẽ tích cực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Chúng tôi cung cấp một chương trình giáo dục chuyên biệt tập trung vào việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo, nói chuyện trước công chúng, tư duy phản biện và tranh luận.

Hệ thống đào tạo của chúng tôi không liên quan đến giáo viên hay lớp học. Để học hỏi và tiến bộ, các thành viên sử dụng tài liệu đào tạo trực tuyến của chúng tôi và tham gia một hoặc nhiều câu lạc bộ địa phương của Agora, nơi họ gặp gỡ, luyện tập và thường xuyên nhận được phản hồi từ đồng nghiệp trong một môi trường thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, họ tham gia và dẫn dắt các dự án trong thế giới thực mang lại tác động lâu dài cho cộng đồng của mình.

Được thành lập vào năm 2016, chúng tôi hiện có sự hiện diện tích cực tại hơn 70 quốc gia thông qua hơn 150 câu lạc bộ trên toàn thế giới.

Là một tổ chức từ thiện thực sự, đối với các câu lạc bộ mở cửa cho tất cả mọi người, tất cả các hoạt động và tài liệu giáo dục của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí, không có chi phí đăng ký, phí thành viên hoặc phí thành lập câu lạc bộ dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như bất kỳ hình thức mua bắt buộc nào. Việc mở một câu lạc bộ địa phương cũng miễn phí.


Contributors to this page: nga nguyen and agora .
Page last modified on Tuesday September 21, 2021 17:47:57 CEST by nga nguyen.