Loading...
 

Agora w minutę

 

 

Fundacja Agora Speakers International jest europejską, świecką, edukacyjną organizacją charytatywną, która umożliwia ludziom stanie się błyskotliwymi mówcami i pewnymi siebie liderami, aktywnie zmieniającymi świat na lepsze.

Zapewniamy specjalistyczny program edukacyjny skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności przywództwa, wystąpień publicznych, krytycznego myślenia i debatowania.

W naszym systemie szkoleniowym nie ma nauczycieli ani klas. Aby uczyć się i doskonalić, nasi członkowie wykorzystują przygotowane przez nas materiały szkoleniowe dostępne online i dołączają do jednego lub kilku lokalnych klubów Agory, w których podczas regularnych spotkań ćwiczą oraz otrzymują feedback w przyjaznym i wspierającym środowisku. Jednocześnie biorą udział i prowadzą projekty poza swoim klubem, które wywierają trwały wpływ na lokalną społeczność.

Założeni w 2016 roku, jesteśmy teraz obecni w ponad 70 krajach za pośrednictwem ponad 150 klubów na całym świecie.

Jesteśmy wierni charytatywnemu charakterowi naszej organizacji: dla klubów, które są otwarte dla wszystkich, nasze wsparcie i materiały edukacyjne są całkowicie bezpłatne. Założenie lokalnego klubu również nie wiąże się z żadnymi opłatam, nie ma jakichkolwiek kosztów rejestracji ani żadnych obowiązkowych zakupów, nie pobieramy także składek członkowskich.


Contributors to this page: bartlomiej.wasiewski and agora .
Page last modified on Sunday July 18, 2021 06:03:27 CEST by bartlomiej.wasiewski.