Loading...
 

Hướng dẫn thương hiệu

 

 

1. MỤC ĐÍCH CỦA HƯỚNG DẪN NÀY

 • Hướng dẫn thương hiệu nêu rõ tất cả các quy tắc phải tuân theo bất cứ khi nào một câu lạc bộ muốn sử dụng bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào từ Cổng thương hiệu của Agora Speakers International.
 • Chỉ các câu lạc bộ đã đăng ký chính thức và được cấp mã số mới có thể sử dụng các tài sản kỹ thuật số của Tổ chức.
 • Các tài sản chỉ có thể được sử dụng bởi câu lạc bộ cho những mục đích liên quan trực tiếp đến mục tiêu và sứ mệnh của Tổ chức và phải luôn được sử dụng tuân theo các Nguyên tắc cốt lõi.
 • Tất cả các tài sản của Agora Speakers International đều được bảo vệ bởi bản quyền. Logo và ngọn lửa cũng là những biểu tượng đã được đăng ký nhãn hiệu.
 • Không có hướng dẫn nào trong này thể hiện việc chuyển giao tài sản trí tuệ dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng tài sản kỹ thuật số có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Việc cho phép một câu lạc bộ sử dụng những tài sản này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào nếu Tổ chức xác định những tài sản này đang bị sử dụng sai mục đích.

 

2. MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TA

Agora Speakers International là một hiệp hội phi lợi nhuận toàn cầu bao gồm những tình nguyện viên nhiệt huyết, tận tâm giúp mọi người phát triển các kỹ năng nói chuyện trước công chúng, giao tiếp, tư duy phản biện, phản biện và lãnh đạo.

 

3. YẾU TỐ VĂN BẢN

Tên của chúng ta

Tên đầy đủ của chúng ta là Agora Speakers International. Bạn có thể đề cập đến chúng ta theo một trong những cách sau:

 • Agora
 • Agora Speakers
 • Agora Speakers International
 • Tổ chức Agora Speakers International

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng "Agora" là một từ thông dụng có nguồn gốc từ Hy Lạp, vì thế nếu bạn chỉ sử dụng "Agora", thì có thể có chút nhầm lẫn với các công ty hoặc tổ chức khác cùng sử dụng từ đó và hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta.

Tên của chúng ta không được phép sửa đổi, dịch hoặc chuyển ngữ. Nó luôn được viết bằng bộ ký tự Latinh, bất kể ngôn ngữ đích là gì. Ví dụ, sau đây là những cách sử dụng tên không đúng:

 • Агора
 • Ágora Speakers
 • Tổ chức Agoras

Đặc biệt, đối với các ngôn ngữ có dấu phụ thể hiện trọng âm của từ (chẳng hạn như tiếng Tây Ban Nha), thì Agora chỉ được đánh dấu trọng âm khi đứng một mình. Ví dụ, Ágora sẽ hợp lệ, nhưng Ágora Speakers thì không.

 

Tuyên bố sứ mệnh của chúng ta

Tuyên bố sứ mệnh của chúng ta được trình bày như sau:

“Agora giúp bạn trở thành một người giao tiếp xuất sắc và một nhà lãnh đạo tự tin, người sẽ tích cực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.”


Tuyên bố sứ mệnh không được phép sửa đổi theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ trường hợp:

 • Được dịch sang một ngôn ngữ khác, nếu không có bản dịch chính thức
 • Thay thế “Agora giúp bạn” hoàn toàn bằng “Chúng tôi giúp bạn” khi cần trong các tài liệu, miễn là logo Agora Speakers International cũng được hiển thị. Các thay thế khác không được phép (ví dụ: bạn không thể thay đổi nó thành "Agora Speakers Madrid giúp bạn...")

Không được phép thêm bất kỳ văn bản nào vào tuyên bố sứ mệnh.


Tất cả các bộ phận của Agora Speakers và tất cả các câu lạc bộ liên kết đều cùng có sứ mệnh chung duy nhất này.

 

Khẩu hiệu của chúng ta

Chúng ta sử dụng các khẩu hiệu sau:

Diễn thuyết. Lãnh đạo. Làm nên lịch sử.

Diễn thuyết xuất sắc. Lãnh đạo tự tin.

Tất cả các bộ phận của Agora Speakers và tất cả các câu lạc bộ liên kết đều có chung những khẩu hiệu này. Các câu lạc bộ không được thay đổi chúng theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc dịch sang ngôn ngữ địa phương nếu không có bản dịch chính thức.

Các câu lạc bộ không được phép có khẩu hiệu riêng.

 

4. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH

 

Bảng màu chính

ĐỎ HEX Web safe: CC3300
RGB: 206, 60, 23
CMYK: 13%, 90%, 100%, 3%

 

VÀNG HEX Web safe: FF9900
RGB: 247, 175, 15
CMYK: 2%, 34%, 100%, 0

 

TÍM ĐẬM HEX Web safe: 660033
RGB: 86,15,59
54%, 99%, 46%, 47%

 

TRẮNG   ĐEN

 

Bảng màu phụ

HEX Web safe: FFCCCC
Hex: F9D7CF
RGB: 249,215,207
CMYK: 1%,17%,13%,0%

  HEX Web safe: FF6666
Hex: F47C60
RGB: 244,124,96
CMYK: 0%,64%,62%,0%
  HEX Web safe: cc3300
Hex: CC3C17
RGB: 204,60,23
CMYK: 14%,90%,100%,4%
  HEX Web safe: 993333
Hex: A0353B
RGB: 160,53,59
CMYK: 26%,90%,75%,19%
 
HEX Web safe: FFFFCC
Hex: F4F2D4
RGB: 244,242,212
CMYK: 4%,2%,19%,0%
  HEX Web safe: FFFF99
Hex: F7E99A
RGB: 247,233,154
CMYK: 4%,4%,49%,0%
  HEX Web safe: CC9933
Hex: D1952A
RGB: 209,149,42
CMYK: 17%,43%,100%,0%
  HEX Web safe: 996633
Hex: 976B1E
RGB: 151,107,30
CMYK: 34%,54%,100%,18%
 
HEX Web safe: CC99CC
Hex: CCB2D6
RGB: 204,178,214
CMYK: 18%,31%,0,0
  HEX Web safe: 666699
Hex: 765285
RGB: 118,82,133
CMYK: 62%,77%,22%,4%
  HEX Web safe: 003366
Hex: 15416E
RGB: 21,65,110
CMYK: 99%,80%,32%,18%
  HEX Web safe: 333366
Hex: 351C4D
RGB: 53,28,77
CMYK: 88%,98%,37%,37%

 

 

Cách trình bày logo

 

Định dạng ngang đầy đủ   Định dạng vuông
Full Horizontal   Square Format
Định dạng ngang đầy đủ.   Định dạng vuông chỉ được phép sử dụng cho các phương tiện kỹ thuật số đòi hỏi logo vuông (biểu tượng, ứng dụng, v.v.)
Định dạng ngang giản lược
Simplified Horizontal  


Chỉ được phép sử dụng cho vật phẩm thương hiệu mà kích thước của logo và độ phân giải của vật liệu đích không cho phép có chi tiết nhỏ. Trong những trường hợp này, chiều rộng của logo không được quá 5 cm.

Giãn cách và định cỡ logo

 

Giãn cách logo   Kích thước tối thiểu


Logo Spacing Large

Logo Spacing Small

Luôn để khoảng cách ít nhất bằng kích thước của chữ “S” xung quanh logo như hình minh họa.

 

Bản in
Min Size Print
2cm
 
Web
Min Size Web
128px

 

Biến thể logo

Các biến thể sau của logo là những biến thể duy nhất được phép. Tất cả đều có thể tải về từ Cổng thương hiệu.

Logo Var 1
Thang xám trên nền trong
Logo Var 2
Màu trên nền tối
Logo Var 3
Màu trắng trên nền tối

 

Những việc không được làm với logo
 

Không được thay đổi logo theo bất kỳ cách nào. Đặc biệt không được làm những việc sau:

Donts 1

Không được thay đổi bất kỳ yếu tố nào
  Donts 2

Không được thay đổi màu sắc.
  Donts 3

Không được tùy chỉnh văn bản.
 
Donts 4

Không được áp dụng các hiệu ứng
  Donts 5

Không được thay đổi tỷ lệ khung hình.
  Donts 6

Không được xoay hoặc làm nghiêng
 
Donts 7

Không được đặt trên nền tương phản thấp.
  Donts 8

Không được đặt trên những màu không có trong bảng màu.
  Donts 9

Không được đặt các yếu tố ở trên hoặc dưới logo.
 
Donts 10

Không được kết hợp logo với các yếu tố khác.
  Donts 11

Không được sử dụng logo làm nền.
  Donts 12

Không được tách các phần của logo.
 
Donts 13

Không được dịch logo.
  Donts 14

Không được sử dụng các phiên bản scan hoặc có độ phân giải thấp.
  Donts 15

Không được sử dụng ảnh khiến logo khó nhìn.
 
Donts 16

Không được in bằng mực kim loại.
       

 

 

Kết hợp với các logo khác

Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản, thì logo không được xuất hiện kết hợp với bất kỳ logo nào không phải của câu lạc bộ trừ khi nó nằm trong bối cảnh danh sách các nhà tài trợ, địa điểm họp hoặc các tổ chức phụ trợ tương tự liên quan đến cuộc họp, được ghi rõ như vậy. Trong trường hợp cuối cùng này, logo của (các) câu lạc bộ hoặc sự kiện được tài trợ cũng phải xuất hiện, và không được gây nhầm lẫn về việc chính câu lạc bộ/sự kiện là đối tượng đang được tài trợ, chứ không phải Agora Speakers International.

 

Được phép Không được phép
Donts 19 Donts 20

 

Phông chữ

ABCDEFGHIJKLMNOPRQR
STUVWXYZ
Phông chữ chính là CapitalisTypOasis. Nó chỉ bao gồm các ký tự viết hoa (và chỉ có bộ Latinh-1), chữ số và dấu câu.
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz
01234567890[]()!?={}*/&%\
áéíóúâêîôûàèìòùñÑäëïöüçÇ
Phông chữ phụ American Garamond BT là phông chữ UNICODE đầy đủ

 

5. TƯ LIỆU TÙY CHỈNH

Agora Speakers International cho phép các câu lạc bộ có rất nhiều sự linh hoạt trong việc sử dụng các tư liệu thương hiệu và tài sản kỹ thuật số để tạo logo, ​​chứng nhận, phần thưởng, văn phòng phẩm, thậm chí cả các vật phẩm thương hiệu, và sản xuất tất cả các tư liệu này tại địa phương hoặc đặt hàng từ nhà cung cấp mà câu lạc bộ thấy phù hợp nhất.

Custom M 1   Custom M 2   Custom M 3

Tư liệu tùy chỉnh có thể được tạo ra để sử dụng trong các câu lạc bộ, sự kiện (chẳng hạn như hội nghị, cuộc thi, v.v.), khu vực địa lý (ví dụ: tờ rơi về tất cả các câu lạc bộ trong thành phố), nhóm ngôn ngữ (ví dụ: Diễn giả Đức), v.v., nhưng không được phép tạo ra bởi các thành viên để sử dụng cho mục đích cá nhân (ví dụ: danh thiếp được thiết kế riêng cho một hoặc nhiều thành viên không liên quan sử dụng).
Trong hướng dẫn này, để ngắn gọn, chúng tôi sẽ gọi chung tất cả các tư liệu trên là tư liệu “câu lạc bộ”, và tên cùng logo của câu lạc bộ, sự kiện, khu vực địa lý, nhóm ngôn ngữ, v.v. sẽ được gọi là “tên và logo câu lạc bộ”.

Tất cả các tư liệu tùy chỉnh cần phải tuân thủ những quy tắc sau:

 • Phải tuân thủ các quy định của Tổ chức.
 • Chỉ có thể được tạo ra và sử dụng bởi các câu lạc bộ.
 • Phải liên quan đến sứ mệnh của Agora Speakers International.
 • Phải thể hiện sự liên kết với Agora Speakers International.
 • Việc sử dụng logo Agora phải tuân thủ Hướng dẫn thương hiệu.
 • Tác giả của tư liệu sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba về tư liệu đó.
 • Tên và/hoặc logo câu lạc bộ phải luôn hiện diện, không được nhỏ hơn của Agora, và phải luôn nổi bật hơn đáng kể so với bất kỳ logo nào khác hiện diện.
  (Để tránh mọi người nghĩ rằng tư liệu tùy chỉnh do câu lạc bộ phát triển là tư liệu chính thức của Agora Speakers International).
 • Các câu lạc bộ có thể sản xuất tư liệu tại địa phương hoặc đặt hàng từ bất kỳ nhà cung cấp nào họ thấy phù hợp.
 • Nếu có thông tin liên hệ, thì phải tách bạch rõ ràng thông tin liên hệ của câu lạc bộ và thông tin liên hệ của Agora Speakers International, và ít nhất phải có địa chỉ trang web của Agora Speakers International (www.agoraspeakers.org).

 

6. TÀI SẢN PHÁI SINH

Tư liệu phái sinh là các tư liệu được tạo ra bằng cách sửa đổi mẫu chính thức hoặc kết hợp với các phần tài sản kỹ thuật số của Agora Speakers International (ví dụ: các phần của logo, ​​các phần của tuyên bố sứ mệnh, phông chữ và phối màu của tên Agora, v.v.)
Ví dụ:

Custom M 4

Những phần này khiến cho logo này trở thành một tư liệu «phát sinh».

Ngoài các quy tắc dành cho tài sản tùy chỉnh, tất cả những tài sản phái sinh đều phải tuân thủ các quy tắc sau:

 • Không được xác nhận hoặc đòi quyền Sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ tư liệu phái sinh nào. Điều này có nghĩa là ví dụ nếu bạn tạo ra một số danh thiếp hoặc logo cho câu lạc bộ của mình bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số của Agora, thì bạn không được đăng ký bản quyền hoặc nhãn hiệu cho chúng.
 • Chúng không được liên quan đến hệ tư tưởng, tôn giáo, đảng phái chính trị hoặc thế giới quan.

 

7. THỂ HIỆN SỰ LIÊN KẾT

Tất cả các câu lạc bộ liên kết cần phải thể hiện rõ sự liên kết của họ với Tổ chức. Sự liên kết với Agora Speakers International có thể được thể hiện bằng cách đưa vào logo của Agora Speakers và có thể tùy chọn kết hợp với cụm từ như “liên kết với” hoặc cụm từ khác tương tự. Tên và/hoặc logo của câu lạc bộ không được nhỏ hơn logo của Agora Speakers.

Không đúng Đúng
Affil 1 Affil 2

 

8. LOGO PHÁI SINH

Agora Speakers International khuyến khích các câu lạc bộ tạo ra logo câu lạc bộ từ logo chính thức.

Derived 1

 

Logo phái sinh không được bao gồm bất kỳ yếu tố nào từ các logo hoặc biểu tượng dễ nhận diện khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Không được phép Được phép
Derived 2 Derived 3

 

Logo phái sinh không được bao gồm bất kỳ yếu tố nào từ các logo hoặc biểu tượng dễ nhận diện khác dưới bất kỳ hình thức nào.
(Bất kể tình trạng pháp lý của logo kia như thế nào và ngay cả khi bạn là chủ sở hữu hợp pháp hoặc được phép sử dụng logo đó. "Biểu tượng" ở đây đề cập đến các biểu tượng trừu tượng gắn liền với một loại thế giới quan nào đó (chính trị, hệ tư tưởng hoặc tôn giáo) hoặc liên kết với một tổ chức khác. Nó không đề cập đến các thực thể vật lý đã đạt đến trạng thái biểu tượng như tháp Eiffel là biểu tượng của Paris, hay Đại bàng là biểu tượng của Hoa Kỳ, hay Đông Ki-xốt là biểu tượng của Tây Ban Nha)

Được phép Không được phép
Derived 4 Derived 5

 

Sự liên kết với Agora Speakers International phải xuất hiện trong tất cả các liên lạc.

Không đúng Đúng
Affil 3 Affil 4

 

9. VĂN PHÒNG PHẨM

Biểu ngữ câu lạc bộ

Để duy trì sự nhất quán trên toàn thế giới về thương hiệu và sự hiện diện của câu lạc bộ, bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có biểu ngữ đều phải sử dụng thiết kế và kích thước chính thức. Lưu ý rằng không bắt buộc câu lạc bộ phải có biểu ngữ ngay từ đầu. Yêu cầu này chỉ có nghĩa là nếu một câu lạc bộ muốn có biểu ngữ thì phải sử dụng biểu ngữ chính thức.

Stationary 1

Biểu ngữ câu lạc bộ

Các câu lạc bộ có thể sản xuất biểu ngữ tại địa phương hoặc mua từ bất kỳ nhà cung cấp nào, miễn là có chất lượng và chất liệu tương tự.

Các yếu tố khác

Đối với tất cả các yếu tố khác (chẳng hạn như danh thiếp, tờ rơi, tờ gấp, v.v.), câu lạc bộ hoàn toàn có thể linh hoạt trong việc sử dụng các mẫu đề xuất trong Cổng thương hiệu, chỉnh sửa chúng hoặc thiết kế các mẫu hoàn toàn mới, với những hạn chế sau:

 • Thiết kế phải tuân theo Hướng dẫn thương hiệu và các quy tắc tạo tư liệu.
 • Thiết kế phải thể hiện rõ rằng đó là phương tiện liên lạc hoặc văn phòng phẩm được tạo ra bởi một câu lạc bộ, chứ không phải là ấn phẩm chính thức của Agora Speakers International.

 

10. ẤN PHẨM

Ấn phẩm của câu lạc bộ

Câu lạc bộ có thể tạo ra đủ loại ấn phẩm (sách, tạp chí, tài liệu quảng cáo, v.v.) ở bất kỳ định dạng nào (kỹ thuật số, bản in, âm thanh, v.v.) với điều kiện:

 • Thiết kế phải tuân theo Hướng dẫn thương hiệu và các quy tắc tạo tư liệu.
 • Tiêu đề và thiết kế không được gây nhầm lẫn với bất kỳ ấn phẩm chính thức nào hiện có của Agora Speakers International.
 • Không được sao chép nội dung nào từ các ấn phẩm khác (kể cả các ấn phẩm của Agora Speakers International) mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản.
Được phép Không được phép
Pubs 1
 
Pubs 2
Tiêu đề xung đột với một ấn phẩm chính thức
Pubs 3
Thiết kế xung đột với một ấn phẩm chính thức
Pubs 4
Không liên quan đến sứ mệnh của chúng ta

 

11. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng là bất kỳ kỷ vật công nhận nào do câu lạc bộ trao cho một người (không nhất thiết phải là thành viên) hoặc một tổ chức khác.
Chúng bao gồm, ví dụ:

Chứng nhận
Awards 1
  Ghim cài
Awards 2
  Ruy-băng
Awards 3
  Cúp
Awards 4
 
Huy chương
Awards 5
  Huy hiệu kỹ thuật số
Awards 6
       

 

Giải thưởng chính thức

 

Các giải thưởng và chứng nhận chính thức của Agora Speakers International chỉ có thể được sản xuất và cấp bởi Agora Speakers International.

 

Giải thưởng riêng
 

Các câu lạc bộ có thể tạo ra những chứng nhận, giải thưởng, ruy-băng và các kỷ vật công nhận khác của riêng họ và tùy ý cấp với điều kiện:

 • Giải thưởng phải đề cập đến một hành động hoặc cột mốc đã thực sự diễn ra và đã được hoàn thành (tức là không được trao chứng nhận cho việc "chỉ đơn giản là có cố gắng").
 • Giải thưởng phải được trao cho các hành động liên quan đến sứ mệnh của Agora Speakers International và phù hợp với các quy định của Tổ chức.
 • Kết quả của các hành động hoặc cột mốc phải phụ thuộc hoàn toàn vào những nỗ lực, kỹ năng và kiến ​​thức của người nhận giải thưởng (có nghĩa là không được trao giải thưởng cho những việc phụ thuộc vào may mắn hoặc phụ thuộc vào sự can thiệp của bên thứ ba).
 • Giải thưởng không được mang tính chất phân biệt đối xử (có nghĩa là bất kỳ thành viên nào cũng có thể chọn tham gia).
 • Giải thưởng không được đi kèm với bất kỳ phần thưởng kinh tế nào.
 • Thiết kế phải tuân theo Hướng dẫn thương hiệu.
 • Giải thưởng không được thay thế hoặc trùng lặp với một giải thưởng chính thức hiện có.
 • Không được gây nhầm lẫn về việc đơn vị trao giải thưởng là câu lạc bộ, chứ không phải Agora Speakers International.
 • Không được có bất kỳ văn bản hoặc thiết kế nào ngụ ý rằng Agora Speakers International xác nhận các giải thưởng hoặc chứng nhận này.
 • Ít nhất phải có tháng và năm đạt giải thưởng. Ngoại trừ các giải thưởng chỉ được trao một lần mỗi năm thì có thể bỏ tháng.

 

Awards 7

 

Ví dụ về giải thưởng hợp lệ

Được phép
(Giấy chứng nhận được sử dụng làm ví dụ, nhưng các quy tắc áp dụng cho mọi loại giải thưởng)

Awards 8   Awards 9   Awards 10
 
Awards 11   Awards 12    

 

Ví dụ về giải thưởng không hợp lệ

Không được phép
(Giấy chứng nhận được sử dụng làm ví dụ, nhưng các quy tắc áp dụng cho mọi loại giải thưởng)

Awards 13
Không liên quan đến sứ mệnh của Agora
Speakers International
  Awards 14
Agora Speakers International
xuất hiện như thể là tổ chức đồng trao giải
  Awards 15
Phân biệt đối xử
  Awards 16
Vi phạm quy tắc trung lập
 
Awards 17
Không tuân theo Hướng dẫn thương hiệu
về việc sử dụng logo
  Awards 18
Không thể hiện sự liên kết với Tổ chức
  Awards 19
Trùng với giải thưởng chính thức hiện có
  Awards 20
Không tuân theo Hướng dẫn thương hiệu
về tư liệu tùy chỉnh (slide 18)

 

12. VẬT PHẨM THƯƠNG HIỆU

Các câu lạc bộ được phép sáng tạo và sản xuất các vật phẩm thương hiệu tại địa phương với những điều kiện sau:

 • Thiết kế luôn phải có logo câu lạc bộ là điểm nổi bật nhất. Có thể tùy chọn đưa vào logo Agora Speakers International ở vị trí ít nổi bật hơn với kích thước nhỏ hơn.
 • Thiết kế phải tuân theo Hướng dẫn thương hiệu.
 • Bất kỳ lợi nhuận nào thu được từ việc bán vật phẩm thương hiệu đều chỉ được sử dụng cho cùng các mục đích được phép của quỹ câu lạc bộ.
 • Vật phẩm thương hiệu có thể được bán và vận chuyển trên toàn thế giới.

Ví dụ về vật phẩm thương hiệu được phép:

 

Merch 3

 

13. THẺ THÀNH VIÊN

Các câu lạc bộ được phép tạo và sản xuất tại địa phương thẻ thành viên, thẻ tên và các loại thẻ tương tự với điều kiện:

 • Thiết kế phải tuân theo Hướng dẫn thương hiệu.
 • Phải có tên câu lạc bộ và/hoặc logo câu lạc bộ.
 • Thiết kế phải thể hiện rõ rằng thẻ đại diện cho tư cách thành viên câu lạc bộ.
 • Thiết kế không được ngụ ý rằng đó là thẻ thành viên chính thức của Agora Speakers International.

 

Được phép Không được phép
Memb 1
Memb 2 Memb 3

 

14. SỰ HIỆN DIỆN TRỰC TUYẾN CỦA CÂU LẠC BỘ

Vì mục đích của phần này, "tài nguyên" trực tuyến của câu lạc bộ là bất kỳ hình thức hiện diện trực tuyến nào của câu lạc bộ, chẳng hạn như địa chỉ email, miền, trang web, ứng dụng di động được phát triển riêng, các nhóm Facebook hoặc Meetup, các kênh Telegram hoặc Youtube, v.v.

Các câu lạc bộ có thể tạo ra bất kỳ tài nguyên trực tuyến nào họ thấy phù hợp miễn là tuân theo những hướng dẫn bổ sung sau:

 1. Tên của tài nguyên được tạo ra phải đáp ứng tất cả các giới hạn về việc đặt tên câu lạc bộ và phải có liên quan rõ ràng đến tên câu lạc bộ. Ví dụ: nếu câu lạc bộ của bạn có tên là Agora Speakers Madrid, thì các email hoặc các trang web như "agoraspeakersspain@gmail.com" hay "speakersbarcelona@gmail.com" sẽ không phù hợp.
 2. Logo câu lạc bộ và logo quốc tế phải có trên tất cả các trang, và phải được sử dụng tuân theo các hướng dẫn này.
 3. Logo quốc tế phải luôn được siêu liên kết để trỏ đến trang web chính của Tổ chức (https://www.agoraspeakers.org).
 4. Không được lưu trữ lại hoặc tải lên lại các tài liệu Agora. Thay vào đó, vui lòng liên kết đến các tài liệu này.
 5. Các tài nguyên của câu lạc bộ không được đòi hỏi người dùng phải đăng ký, đăng nhập hoặc trở thành bất kỳ loại thành viên nào để truy cập bất kỳ nội dung nào, ngoại trừ những yêu cầu tương tự bên trong chính nền tảng mà tài nguyên đó được lưu trữ.
 6. Bất kỳ hình thức thu thập dữ liệu cá nhân nào do câu lạc bộ tự thực hiện (chẳng hạn như thu thập địa chỉ email để phục vụ cho việc gửi bản tin hoặc đăng ký tham gia sự kiện) đều phải tuân thủ cả luật về quyền riêng tư của địa phương lẫn các điều khoản trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu (bất kể vị trí của câu lạc bộ) .
 7. Không có gì trong tài nguyên trực tuyến có thể gây nhầm lẫn về việc đây là tài nguyên của câu lạc bộ, chứ không phải là tài nguyên chính thức của Agora Speakers International.

 

Giới hạn nội dung

Không có phần nào trong bất kỳ sự hiện diện trực tuyến nào của câu lạc bộ được chứa những nội dung vi phạm các Nguyên tắc cốt lõi của Tổ chức Agora hoặc đi ngược lại quy định của Tổ chức. Như mọi khi, phải áp dụng việc phân biệt giữa "nội dung của thành viên" và "nội dung của câu lạc bộ". Câu lạc bộ với tư cách là một tổ chức phải tôn trọng nguyên tắc Trung lập, có nghĩa là câu lạc bộ không được xuất bản các bài xã luận chưa được ký tên, ý kiến ​​của tập thể hoặc các ấn phẩm chính thức mang bất kỳ loại quan điểm chính trị, đạo đức, hệ tư tưởng hoặc tôn giáo nào, cũng như bất kỳ loại nội dung giả khoa học nào. Tuy nhiên, sẽ hoàn toàn phù hợp nếu câu lạc bộ xuất bản những nội dung (ở bất kỳ định dạng nào – nghe nhìn hoặc đơn thuần là các bài viết dạng văn bản) có chữ ký của các thành viên cá nhân được xác định về bất kỳ chủ đề nào mà các thành viên đó quyết định nói về, miễn là đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Phải thể hiện rõ ràng rằng nội dung được xuất bản là ý kiến ​​cá nhân của thành viên, chứ không phải ý kiến ​​chính thức của câu lạc bộ.
 • Câu lạc bộ không thực hiện bất kỳ hình thức lựa chọn biên tập nào mà có thể làm sai lệch tập hợp nội dung đã xuất bản theo một hướng cụ thể.
 • Nội dung phải được xuất bản theo cùng một cách thức và định dạng như tất cả các nội dung khác mà không cần xác nhận hay nêu bật gì thêm.
 • Nếu thành viên giữ một vị trí trong câu lạc bộ hoặc trong Agora, thì vị trí đó không được xuất hiện trong chữ ký.

Ví dụ, sẽ ok nếu câu lạc bộ có truyền thống đăng trên trang web của câu lạc bộ tất cả các bài nói của các thành viên, và ví dụ một trong những bài nói đó là về một chủ đề giả khoa học chẳng hạn như Chiêm tinh học. Tuy nhiên, sẽ không đúng nếu có một bài về Chiêm tinh học trên trang web của câu lạc bộ mà không có bất kỳ chữ ký nào hoặc được ký tên bởi ban điều hành Câu lạc bộ hoặc của một thành viên đóng vai trò cán bộ trong câu lạc bộ ("Hoàng Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Giáo dục"). Cũng sẽ không đúng nếu câu lạc bộ xuất bản chọn lọc các bài nói, và bài nói cụ thể đó đã được xuất bản mà không phải những bài nói khác.

Câu lạc bộ chỉ có thể lưu trữ các nội dung được sử dụng để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của bên thứ ba nếu điều này được thực hiện trong khuôn khổ của một thỏa thuận tài trợ mà câu lạc bộ nhận được khoản tài trợ dưới dạng quỹ hoặc sản phẩm dịch vụ cần thiết cho hoạt động của mình, và phải nêu rõ rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức được quảng bá là nội dung được tài trợ.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp hoặc Câu lạc bộ Hạn chế được phép có những nội dung (mang tính chất cả thương mại hoặc khuyến mại) liên quan đến các tổ chức họ cắm chốt mà không bị hạn chế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về quan điểm được trình bày

Để bảo vệ chính câu lạc bộ và các thành viên khác, chúng tôi khuyến nghị tất cả nội dung do thành viên tạo ra phải kèm theo tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tương tự như tuyên bố sau:

"Tất cả các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày trong nội dung trên là của riêng tác giả. Chúng không nhất thiết đại diện cho quan điểm của câu lạc bộ, của các thành viên khác hay của Tổ chức Agora Speakers International. Câu lạc bộ không thực hiện bất kỳ sự kiểm soát biên tập hoặc thực tế nào, hay bất kỳ hình thức kiểm tra nào khác đối với nội dung do các thành viên câu lạc bộ tạo ra, và chúng tôi không tuyên bố về nội dung và tính hợp lệ, tính đúng đắn, tính ứng dụng hoặc tính phù hợp của nội dung này vì bất kỳ mục đích nào. Nội dung được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ đảm bảo rõ ràng hay ngụ ý nào. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng nội dung này."

 

15. THÔNG BÁO CỦA CÂU LẠC BỘ

Để tránh nhầm lẫn giữa thông báo chính thức của Tổ chức và bất kỳ thông báo nào được gửi đi thay mặt cho câu lạc bộ, các hướng dẫn sau đây phải được tuân thủ trong tất cả các thông báo của câu lạc bộ, bất kể kênh gửi đi thông báo đó (email, tin nhắn trò chuyện, bài đăng nhóm, thông báo đẩy trên ứng dụng di động tùy chỉnh, v.v.) và bất kể số lượng người nhận:

1. Thông báo chỉ được sử dụng logo và tên của câu lạc bộ, không bao giờ được sử dụng logo của Agora Speakers International.

2. Các thông báo của câu lạc bộ CHỈ có thể được gửi cho câu lạc bộ chính thức hoặc doanh nghiệp Agora - các vấn đề liên quan đến tin tức câu lạc bộ, thành viên, cuộc họp, cuộc thi, hướng dẫn, v.v.

3. Chữ ký dưới thông báo phải luôn có dòng "(tên câu lạc bộ), mã số xxxx của Agora Speakers International". Ví dụ: "Câu lạc bộ Diễn giả Silent Towns, mã số 2005 của Agora Speakers International". Nếu thông báo không phải bằng tiếng Anh, thì dòng này phải được dịch mà không có sự thay đổi hoặc thêm thắt nào trong ngôn ngữ của thông báo.

4. Các thông báo của câu lạc bộ phải luôn tôn trọng các Nguyên tắc cốt lõi. Các thông báo của câu lạc bộ chỉ có thể được sử dụng để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của bên thứ ba nếu điều này được thực hiện trong khuôn khổ của một thỏa thuận tài trợ mà câu lạc bộ nhận được khoản tài trợ dưới dạng quỹ hoặc sản phẩm dịch vụ cần thiết cho hoạt động của mình, và phải nêu rõ rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức được quảng bá là nội dung được tài trợ. Tuy nhiên, các thông báo của câu lạc bộ không bao giờ được sử dụng để quảng bá cho một tôn giáo, định hướng đạo đức hoặc chính trị, hệ tư tưởng hay thế giới quan cụ thể nào, ngay cả khi đó là nội dung được tài trợ.

Xin lưu ý rằng chữ ký có chứa những nội dung như vậy (dưới dạng khẩu hiệu, phương châm, v.v.) cũng được coi là nội dung quảng cáo và không được phép.

 

16. THAY ĐỔI HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn này có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức, trừ những trường hợp sau:

 • Các vật phẩm đã có từ trước (vật phẩm thương hiệu, tài liệu quảng cáo in ấn, v.v.), cũng như các tài liệu đã được đặt hàng và đang trong quá trình sản xuất tại thời điểm thay đổi có thể được sử dụng như đã định trong vòng tối đa một năm sau khi thay đổi.
 • Các tư liệu khác (bao gồm cả sự hiện diện trực tuyến) cần được điều chỉnh trong vòng ba tháng sau khi thay đổi.

Page aliases: brand_guidelines


Contributors to this page: agora and nga nguyen .
Page last modified on Tuesday November 23, 2021 16:34:21 CET by agora.