Loading...
 

Informacje prawne

 

Dane rejestracyjne

Agora Speakers International jest zarejestrowaną Fundacją Interesu Publicznego typu non-profit w Bułgarskim Rejestrze Handlu i Organizacji Non-profit (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ), pod numerem rejestracyjnym (EIK): 205228771.

Aktualny status Fundacji można zweryfikować używając powyższego numeru na następującej stronie: https://portal.registryagency.bg/CR/reports/VerificationPersonOrg.

Centrala Fundacji mieści się w Hiszpanii, w Madrycie.

 

Cele

Zarejestrowane cele Fundacji Agora Speakers International to:

 • Tworzenie i wzmacnianie międzynarodowej sieci klubów lokalnych, które dążą do, współtworzą i realizują cele Fundacji na poziomie lokalnym.
 • Zachęcanie ludzi do rozwoju osobistego, zwłaszcza młodych, w dziedzinie oratorstwa, komunikacji publicznej, przywództwa, debaty, krytycznego myślenia i konstruktywnego formułowania opinii.
 • Stymulacja zainteresowania projektami społecznymi i użytecznymi społecznie oraz przedsiębiorczością w tych obszarach.
 • Pomoc w rozwijaniu umiejętności tworzenia, planowania i administrowania projektami lężącymi w interesie publicznym.
 • Zachęcanie do wymiany międzykulturowej i tworzenia nieformalnych sieci znajomych oraz kontaktów między różnymi społecznościami członków.
 • Rozbudzanie ciekawości intelektualnej i zainteresowania różnymi dziedzinami nauki i technologii.
 • Stymulacja aktywności naukowej, technologicznej, wynalazczej i innowacyjności wśród młodzieży.
 • Zachęcanie do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia jako głównej linii obrony przed manipulacją i dyskryminującymi stereotypami grup społecznych.
 • Promocja tolerancji i pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez współpracę, debatę i kreatywne myślenie.

 

Działania

Zarejestrowane sposoby, za pomocą których Fundacja Agora Speakers International realizuje swoje cele, to:

 • Organizacja i udział w sympozjach, konferencjach, kursach i innych wydarzeniach krajowych lub międzynarodowych dotyczących ogólnych i szczegółowych celów Fundacji.
 • Organizacja kursów, praktyk i innych zajęć pozalekcyjnych związanych z rozwojem umiejętności przywódczych i komunikacji społecznej uczniów.
 • Tworzenie, organizacja i realizacja programów szkoleniowych.
 • Tworzenie i publikacja (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej) materiałów w związku z naszymi celami.
 • Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i osobami na poziomie krajowym i międzynarodowym dla realizacji celów Fundacji.
 • Organizacja konkursów i nagród.
 • Tworzenie mechanizmów partnerstwa i networkingu w ramach Fundacji.
 • Tworzenie funduszy na pomoc i utrzymanie osób, które mogą pomóc w realizacji celów Fundacji.
 • Działalność charytatywna
 • Działania mające na celu zebranie funduszy

 

Contact Data

Możesz skontaktować się z nami pod adresem info@agoraspeakers.org. To najszybszy sposób, zwykle odpowiadamy w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.

Zwykła poczta może być wysyłana na adres:

Agora Speakers International
Calle Laguna de Antela 9
28980 Parla, Madrid
Spain

Pamiętaj, że odpowiedź na wiadomość wysłaną zwykłą pocztą może potrwać do 15 dni roboczych. Obecnie nie możemy przyjmować odwiedzających.

Nie świadczymy obsługi telefonicznej.

Darowizny

Darowizny możesz przekazać na następujące konto bankowe:

Agora Speakers International Foundation

IBAN: BG24BUIN95611000609882

BIC BUINBGSF

 

Przez Paypal:


Contributors to this page: bartlomiej.wasiewski and agora .
Page last modified on Thursday July 22, 2021 18:08:57 CEST by bartlomiej.wasiewski.