Loading...
 

Lộ trình giáo dục cơ bản

 

Lộ trình giáo dục cơ bản bao gồm 16 bài học được tổ chức thành ba nhóm, dạy cho bạn những kỹ năng cơ bản thiết yếu để nói chuyện trước công chúng.

Mỗi bài học đều có giới hạn về thời gian, các mục tiêu và hạn chế cụ thể về những hạng mục có thể sử dụng (phương tiện hỗ trợ trực quan, bục giảng, v.v.) và các chủ đề của bài nói. Các bài học phải được hoàn thành theo thứ tự.

Nhìn chung, bạn có thể nói về bất cứ điều gì mình thích, ngoại trừ về việc nói chuyện trước công chúng. Điều này có nghĩa là, ví dụ, đối với bài học số 11 ("Đa dạng ngữ điệu"), bạn không thể thực hiện một bài nói về sự đa dạng ngữ điệu. Mục tiêu của hạn chế này là để giúp bạn nhận ra rằng tất cả các kỹ thuật (ngôn ngữ cơ thể, giọng nói đa dạng, sự hài hước, v.v.) chỉ là những công cụ hỗ trợ thông điệp chính, chứ bản thân chúng không phải là thông điệp chính. Xem thêm bài "Nội dung bài nói" để nắm được mô tả chi tiết hơn về các loại nội dung hợp lệ trong một bài nói.

Mỗi bài học đều có một phiếu nhận xét cho điểm riêng mà người nhận xét bài nói phải điền vào. Các phiếu cho điểm này ở cuối trang của mỗi bài học.

 

Eval Form 1

 

Eval Form 2

 


Sau khi hoàn thành Lộ trình giáo dục cơ bản, bạn sẽ nhận được chứng nhận và huy hiệu tương ứng.


Contributors to this page: agora and nga nguyen .
Page last modified on Tuesday November 23, 2021 16:35:06 CET by agora.