Loading...
 

Marka Kılavuzu

1. BU KILAVUZUN AMACI

 • Marka Kılavuzu, br kulüp Agora Speakers International'ın Marka Portalı'ndaki dijital kaynakları kullanmak istediğinde uyulması gereken kuralları belirtir.
 • Yalnızca resmi olarak kayıt yaptırmış ve bir kulüp numarası atanmış olan kulüpler Vakıf'ın dijital kaynaklarını kullanabilir.
 • Kaynaklar yalnızca kulüp tarafından, Vakıf'ın hedefleri ve misyonuyla ilişkili amaçlar için kullanılabilir ve kullanımı sırasında daima Temel İlkeler'e uygunluk gözetilmelidir.
 • Tüm Agora Speakers International kaynakları telif hakkıyla korunmuştur. Ayrıca logo ve ateş tasarımı tescilli simgelerdir.
 • Bu kılavuzların hiçbiri fikri mülkiyet haklarının hiçbir şekilde devredilmesini temsil etmez. Dijital kaynakların kullanımını düzenleyen kurallar her an değişebilir. Bir kulübe bu kaynakları kullanması için verilen izin, Kaynak bu kaynakların amacı dışında kullanıldığına kanaat getirdiği takdirde her an geri alınabilir.

 

2. AMACIMIZ

Agora Speakers International, insanların topluluk önünde konuşma, eleştirel düşünce, münazara ve liderlik becerilerini geliştirmeye adanmış, kâr amacı gütmeyen, dünya çapında bir kurumdur.

 

3. METİNSEL UNSURLAR

Adımız

Tam adımız Agora Speakers International'dır. Bize şu biçimlerde atıfta bulunabilirsiniz:

 • Agora
 • Agora Speakers
 • Agora Speakers International
 • The Agora Speakers International Foundation

Lütfen unutmayın ki "Agora" Yunan kökenli, yaygın bir sözcüktür ve bu yüzden, sadece "Agora" dediğinizde aynı ismi kullanan ve bizimle tümüyle ilişkisiz olan diğer şirketlerle ya da varlıklarla karışmasına yol açabilir.

İsmimiz değiştirilemez, başka dile çevrilemez ya da başka alfabeyle yazılamaz. Hedef dil ne olursa olsun daima Latin karakter setiyle yazılır. Örneğin bunlar, adımızın yanlış kullanımlarıdır:

 • Агора
 • Ágora Speakers
 • Agoras Foundation

İstisnai bir durum olarak, sözcüklerde vurgu işaretlerinin aksanı belirttiği dillerde (örneğin İspanyolcada) Agora sözcüğü tek başına geçtiğinde aksan taşıyabilir. Örneğin Ágora yazımı geçerli olacak ama Ágora Speakers geçerli olmayacaktır.

 

Misyon Bildirisi

Misyon bildirimiz şu şekilde yazılmıştır:

“Agora size güç vererek parlak bir iletişimci ve daha iyi bir dünya için canla başla çalışacak, öz güven sahibi bir lider olmanızı sağlar.”


Misyon bildirisi şu durumlar dışında hiçbir şekilde değiştirilemez:

 • Eğer resmi çevirisi yoksa bir başka dile çevirmek için
 • Agora Speakers International logosunun da gösterilmesi kaydıyla, uygun materyallerde "Agora güç verir" kısmının "Size güç veriyoruz" biçiminde değiştirilmesi. Bunun dışında bir değişikliğe izin verilmez (örneğin bildiriyi değiştirerek şu hâle getiremezsiniz: "Agora Speakers Ankara size güç vererek...")

Misyon bildirisine hiçbir metin eklenemez.


Agora Speakers'ın tüm kısımları ve tüm ilişkili kulüpler bu tek ve ortak misyonu paylaşır.

 

Sloganımız

Aşağıdaki sloganı kullanıyoruz:

Sesinizi Duyurun. Önderlik Edin. Tarih Yazın

Agora Speakers'ın tüm kısımları ve tüm ilişkili kulüpler bu sloganı paylaşır  Kulüpler eğer resmi çevirisi yoksa yerel bir dile çevirmek haricinde sloganı hiçbir şekilde değiştiremezler.

Kulüplerin kendine özgü sloganları olamaz.

 

4. GÖRSEL KARAKTERİSTİKLER

 

Ana Renk Paleti

KIRMIZI HEX Web safe: CC3300
RGB: 206, 60, 23
CMYK: 13%, 90%, 100%, 3%

 

SARI HEX Web safe: FF9900
RGB: 247, 175, 15
CMYK: 2%, 34%, 100%, 0

 

KOYU MOR HEX Web safe: 660033
RGB: 86,15,59
54%, 99%, 46%, 47%

 

BEYAZ   SİYAH

 

İkincil Renk Paleti

HEX Web safe: FFCCCC
Hex: F9D7CF
RGB: 249,215,207
CMYK: 1%,17%,13%,0%

  HEX Web safe: FF6666
Hex: F47C60
RGB: 244,124,96
CMYK: 0%,64%,62%,0%
  HEX Web safe: cc3300
Hex: CC3C17
RGB: 204,60,23
CMYK: 14%,90%,100%,4%
  HEX Web safe: 993333
Hex: A0353B
RGB: 160,53,59
CMYK: 26%,90%,75%,19%
 
HEX Web safe: FFFFCC
Hex: F4F2D4
RGB: 244,242,212
CMYK: 4%,2%,19%,0%
  HEX Web safe: FFFF99
Hex: F7E99A
RGB: 247,233,154
CMYK: 4%,4%,49%,0%
  HEX Web safe: CC9933
Hex: D1952A
RGB: 209,149,42
CMYK: 17%,43%,100%,0%
  HEX Web safe: 996633
Hex: 976B1E
RGB: 151,107,30
CMYK: 34%,54%,100%,18%
 
HEX Web safe: CC99CC
Hex: CCB2D6
RGB: 204,178,214
CMYK: 18%,31%,0,0
  HEX Web safe: 666699
Hex: 765285
RGB: 118,82,133
CMYK: 62%,77%,22%,4%
  HEX Web safe: 003366
Hex: 15416E
RGB: 21,65,110
CMYK: 99%,80%,32%,18%
  HEX Web safe: 333366
Hex: 351C4D
RGB: 53,28,77
CMYK: 88%,98%,37%,37%

 

 

Logo Sunumları

 

Tam Yatay Format   Kare Format
Full Horizontal   Square Format
Tam Yatay Format.   Kare format ancak kare logonun gerektiği dijital ortamlarda kullanılabilir (simgelerde, uygulamalarda vb.)
Sadeleştirilmiş Yatay Format
Simplified Horizontal  


Logonun boyutunun ve hedef materyal çözünürlüğünün ince detaylara sahip olmasının pratik olmadığı fiziksel tanıtım materyallerinde kullanılabilir. Bu durumda logonun genişliği 5 cm'yi aşmamalıdır.

Logo Boşluğu ve Boyutu

 

Logo Boşluğu   Minimum Boyutlar

Logo Spacing Large

Logo Spacing Small

Gösterildiği gibi, logonun etrafında daima en azından “S” harfi büyüklüğünde boşluk bırakın.
 

Baskı
Min Size Print
2cm
 
Web
Min Size Web
128px

 

Logo Varyasyonları

Logonun şu varyasyonları izin verilen tek çeşitlemedir. Bunların tümü Marka Portalı'ndan indirilebilir.

Logo Var 1
Şeffaf on üstüne gri tonlamalı
Logo Var 2
Koyu fon üstüne renkli
Logo Var 3
Koyu fon üstüne beyaz

 

Logoda Yapılmaması Gerekenler
 

Logo hiçbir şekilde değiştirilemez. Özellikle de şunları yapmaktan kaçının:

Donts 1

Unsurların hiçbirini değiştirmeyin
  Donts 2

Renkleri değiştirmeyin.
  Donts 3

Metni değiştirmeyin.
 
Donts 4

Efekt uygulamayın
  Donts 5

En boy oranını değiştirmeyin.
  Donts 6

Döndürmeyin ya da bükmeyin
 
Donts 7

Düşük kontrastlı fonlar üstüne yerleştirmeyin.
  Donts 8

Palette olmayan renklerin üstüne yerleştirmeyin.
  Donts 9

Logonun üstüne ya da altına başka unsurlar yerleştirmeyin.
 
Donts 10

Logoyu başka unsurlarla birleştirmeyin.
  Donts 11

Logoyu fonda kullanmayın.
  Donts 12

Logonun bileşenlerini ayırmayın.
 
Donts 13

Logoyu tercüme etmeyin.
  Donts 14

Düşük çözünürlüklü ya da taranmış versiyonları kullanmayın.
  Donts 15

Okunabilirliği olumsuz etkileyen fotoğraflarda kullanmayın.
 
Donts 16

Metalik mürekkep kullanarak basmayın.
       

 

 

Diğer logolarla birleştirme

Logo önceden yazılı izin olmaksızın kulübe ait olamyan herhangi bir kombinasyonda kullanılmaz. Bunun istisnası sponsorların, toplantı yerlerinin ya da toplantıyla ilgili benzer yardımcı organizasyonların logolarıdır ve bunların açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu son durumda sponsor olunan kulüplerin ya da etkinliklerin logoları da belirtilmeli, sponsor olunanın Agora Speakers International değil de kulüp/etkinlik olduğu konusunda bir belirsizlik olmamalıdır.

 

Allowed İzin verilmez
Donts 19 Donts 20

 

Yazı tipleri

ABCDEFGHIJKLMNOPRQR
STUVWXYZ
Ana yazı tipi CapitalisTypOasis adındadır. Yalnızca büyük harfleri (ve sadece Latin-1 karakter kümesini), rakamları ve noktalama işaretlerini barındırmaktadır.
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz
01234567890[]()!?={}*/&%\
áéíóúâêîôûàèìòùñÑäëïöüçÇ
İkincil bir yazı tipi de tümüyle UNICODE yazı tipi olan American Garamond BT'dir

 

5. ÖZEL MATERYALLER

Agora Speakers International, kulüplere, marka materyalinin ve dijital kaynakların kendi logolarını, sertifikalarını, ödüllerini, antetlerini ve hatta tanıtım ürünlerini oluşturmalarında, tüm materyalleri yerel olarak üretmelerinde ve kulübün en uygun bulduğu tedarikçiden sipariş etmelerinde büyük esneklik sağlar.

Custom M 1   Custom M 2   Custom M 3

Kulüplerde, etkinliklerde (örneğin konferanslar, yarışmalar vb.), coğrafi bölgelerde (mesela bir şehirdeki tüm kulüpleri kapsayan bir broşürde), dil gruplarında (mesela Almanca konuşanlar için) vb. özel materyaller oluşturulabilir ama üyeler tarafından kişisel kullanım için oluşturulamaz (örneğin bir ya da daha çok üyenin kullanımı için).
Bu kılavuzda, kısa tutmak için materyallerin tümüne birden "kulüp" materyali, kulübün adı, logosu, etkinlik, coğrafi bölge, dil grubu ya da benzerine “kulüp adı ve logo” diyeceğiz.

Tüm özel materyallerin aşağıdaki kurallara uyması gerekir:

 • Tüzüğe uymalıdır.
 • Sadece kulüpler tarafından oluşturulabilir ve kullanılabilir.
 • Agora Speakers International'ın misyonuyla ilişkili olmalıdır.
 • Agora Speakers International'la bağlantı gösterilmelidir.
 • Agora logosunun kullanımı Marka Kılavuzu'na uymalıdır.
 • Üçüncü tarafların fikri mülkiyet iddiaları karşısında tek sorumlu, materyali oluşturan kişidir.
 • Kulüp adı ve/veya logosu daima görünmeli, Agora logosundan küçük olmalı ve diğer logolardan çok daha çarpıcı biçimde görünmelidir.
  (İnsanların bir kulübün geliştirdiği özel materyali, resmi Agora Speakers International materyali sanmaması için).
 • Kulüpler bunları yerel olarak üretebilir ya da uygun buldukları bir tedarikçiden alabilir.
 • Eğer kontak bilgisi varsa kulübün ve Agora Speakers International'ın kontak bilgisi açık seçik ayrı olmalı ve en azından Agora Speakers International web sitesi adresi görünmelidir (www.agoraspeakers.org)

 

6. TÜRETİLMİŞ KAYNAKLAR

Türetilmiş Kaynaklar, Agora Speakers International'ın resmi şablonları değiştirilerek yapılmıştır ya da dijital kaynaklarından parçalar içerir (örneğin logonun, misyon bildiriminin, yazı tipinin ve Agora adının renk şemasının vb. kısımlarıyla)
For example:

Custom M 4

Bu parçalar, logonun «türetilmiş» olmasını sağlar

Tüm türetilmiş kaynaklar, özel kaynak kurallarının yanı sıra şu kurallara uymalıdır:

 • Türetilmiş materyaller için mülkiyet hakkı iddia ya da talep edilemez. Bu da demek oluyor ki örneğin Agora'nın dijital kaynaklarını kullanarak kartvizit ya da logo yaratırsanız bunları tescil ettiremez ya da telif hakkı isteyemezsiniz.
 • Bunlar ideolojilerle, dinlerle, siyasi partilerle ya da dünya görüşleriyle ilişkili olamaz.

 

7. İLİŞKİYİ GÖSTERMEK

Tüm ilişkili kulüplerin Vakıf'la ilişkilerini açık seçik göstermeleri gerekir.  Agora Speakers International ile ilgi, Agora Speakers logosunu dâhil ederek ya da "ile ilişkilidir" ya da eşdeğer bir sözcük kombinasyonuyla gösterilebilir. Kulüp adı ve/veya logosu, Agora Speakers logosundan küçük olmamalıdır.

Yanlış Doğru
Affil 1 Affil 2

 

8. TÜRETİLMİŞ LOGOLAR

Agora Speakers International, kulüpleri, resmi logodan türetilmiş kulüp logoları yapmaları için teşvik eder.

Derived 1

 

Türetilmiş logo, başka logo ya da simgelerdeki tanınabilir unsurları hiçbir şekilde içeremez.

İzin verilmez İzin verilir
Derived 2 Derived 3

 

Türetilmiş logo, başka logo ya da simgelerdeki tanınabilir unsurları hiçbir şekilde içeremez.
(Diğer logonun yasal durumu ne olursa olsun; hatta diğer logonun yasal sahibi olsanız ve kullanma yetkiniz bulunsa bile. Burada simgeden kasıt, bir tür dünya görüşüyle (politik, ideolojik ya da dini) ya da farklı bir organizasyonla ilişkilendirilen soyut simgelerdir. Paris'in simgesi Eyfel kulesi, ABD'nin simgesi olarak kartal ya da İspanya'nın simgesi olarak Don Kişot gibi simgesel statüye ulaşmış fiziksel varlıkları anlatmak için ullanılmamıştır)

İzin verilir İzin verilmez
Derived 4 Derived 5

 

Tüm iletişimlerde Agora Speakers International'la ilişki belirtilmelidir.

Yanlış Doğru
Affil 3 Affil 4

 

9. ANTET

Kulüp Pankartı

Marka ve kulüp varlığının tüm dünyada tutarlılığını sağlamak üzere, pankart isteyen her kulüp resmi tasarımı ve boyutu kullanmak zorundadır. Unutmayın ki bir kulübün pankarta sahip olması zorunluluk değildir. Bu gereksinim ancak bir kulübün pankart sahibi olmak isterse resmi pankartı kullanması gerektiği anlamına gelir.

Stationary 1

Club Banner

Kulüpler pankartı yerel olarak üretebilir ya da herhangi bir tedarikçiden satın alabilir, yeter ki kalite ve malzeme benzer olsun.

Diğer Unsurlar

Diğer tüm unsurlar için (akartvizitler, broşürler vb.) kulüpler Marka Portalı'nda önerilen şablonları kullanmakta, değiştirmekte, sıfırdan yenilrini tasarlamakta büyük esnekliğe sahiptir. Kısıtlamalar yalnızca şunlardır:

 • Tasarım, Marka Kılavuzu'na ve materyal yaratma kurallarına uymalıdır.
 • Tasarım, Agora Speakers International'ın resmi yayını değil de bir kulüp tarafından oluşturulan bir iletişim ya da antet olduğunu net biçimde belirtmelidir.

 

10. YAYINLAR

Kulüplerin yayınları

Kulüpler şu kurallara uydukları sürece her türden yayını (kitap, magazin, broşür vb.) her formatta (dijital, basılı, sesli vb.) yapmakta özgürdür:

 • Tasarım, Marka Kılavuzu'na ve materyal yaratma kurallarına uymalıdır.
 • Başlık ve tasarım mevcut herhangi bir resmi Agora Speakers International yayınınınkiyle karıştırılmamalıdır.
 • Önceden yazılı izin olmaksızın hiçbir içerik diğer yayınlardan (Agora Speakers International yayınları dâhil) alınmamalıdır.
İzin verilir İzin verilmez
Pubs 1
 
Pubs 2
Mevcut bir resmi yayınla
karışabilecek başlık
Pubs 3
Mevcut bir resmi yayınla
çakışan tasarım
Pubs 4
Misyonumuzla ilgisiz

 

11. ÖDÜLLER

Ödüller bir kulüp tarafından bir kişiye (üye olması şart değil) ya da başka bir organizasyona takdir amacıyla verilir.
Örnek olarak şunları kapsayabilir:

Sertifikalar
Awards 1
  Rozetler
Awards 2
  Kurdeleler
Awards 3
  Ödüller
Awards 4
 
Madalyalar
Awards 5
  Dijital Rozetler
Awards 6
       

 

Resmi Ödüller

 

Resmi Agora Speakers International Ödül ve Sertifikaları yalnızca Agora Speakers International tarafından verilebilir.

 

Özel Ödüller
 

Kulüpler kendi sertifikalarını, ödüllerini, rozetlerini ve diğer takdir amaçlı nesneleri hazırlayabilir ve şu şartları yerine getirmek kaydıyla istediklerine verebilirler:

 • Ödül, gerçekten gerleşmiş ve tamamlanmış bir eylem ya da dönüm noktasıyla ilgili olmalıdır (yani "sırf çaba göstermiş olmak" sertifika almak için yeterli değildir)
 • Ödül, Agora Speakers International'ın misyonuyla ilgili ve tüzükle uygun eylemlere verilir.
 • Eylemlerin ya da dönüm noktalarının sonucu tümüyle ödüle layık görülen kişinin çabasına, becerisine ve bilgine bağlı olmalıdır (yani ödüller üçüncü tarafların müdahalesine veya şansa dayalı şeylere verilemez)
 • Ödüllerde ayrımcılık gözetilmez (yani her üye ödül alabilir)
 • Ödüllere eşlik eden herhangi bir ekonomik artı bulunmamalıdır.
 • Ödül tasarımı, Marka Kılavuzu'na uymalıdır.
 • Ödül, mevcut bir resmi ödülle çakışama ya da onun yerine geçemez.
 • Ödülü verenin Agora Speakers International değil de kulüp olduğu konusunda herhangi bir karışıklık olmamalıdır.
 • Bu ödül ya da sertifikaları Agora Speakers International'ın desteklediğini ima edebilecek herhangi bir metin ya da tasarım kullanılmamalıdır.
 • Ödülün kazanıldığı tarih en azından ay ve yıl olarak belirtilmelidir.  İstisna olarak, yılda yalnızca bir defa verilen ödüllerde ay bilgisi yer almayabilir.

 

Awards 7

 

Geçerli Ödül Örnekleri

İzin verilir
(Sertifikalar örnek olarak kullanılmıştır ama kurallar tüm ödüller için geçerlidir)

Awards 8   Awards 9   Awards 10
 
Awards 11   Awards 12    

 

Geçersiz Ödül Örnekleri

İzin verilmez
(Sertifikalar örnek olarak kullanılmıştır ama kurallar tüm ödüller için geçerlidir)

Awards 13
Agora Speakers International'ın
misyonuyla alakasız
  Awards 14
Agora Speakers International
ödülü veren olarak gösterilmiş
  Awards 15
Ayrımcı
  Awards 16
Tarafsızlık kuralını çiğniyor
 
Awards 17
Marka Kılavuzu'na
veya logo kullanımına sadık değil
  Awards 18
İlişki gösterilmemiş
  Awards 19
Mevcut bir resmi ödülle çakışıyor
  Awards 20
Marka Kılavuzu'nun özel materyaller
kısmına uymuyor (slayt 18)

 

12. TANITIM ÜRÜNLERİ

Kulüplerin şu koşulları yerine getirmeleri kaydıyla kendi tanıtım materyallerini oluşturup üretmelerine izin verilir:

 • Tasarımda en öne çıkan özellik daima kulüp logosu olmalıdır. İsteğe bağlı olarak ürünün daha az göze çarpan bir yerinde ve daha küçük boyutta Agora Speakers International logosu da yer alabilir.
 • Tasarım, Marka Kılavuzu'na uygun olmalıdır.
 • Bu tanıtım ürünleri, üretim bedelinin üstündeki fiyatlarla satılabilir ancak aradaki farkın tümüyle kulüp fonları için izin verilen amaçlarla kullanılması gerkemektedir.
 • Bu ürünler dünya çapında satılabilir ve kargolanabilir

İzin verilen ürünlere örnek:

 

Merch 3

 

13. ÜYELİK KARTLARI

Kulüplerin kendi üyelik kartlarını, isim etiketlerini ve benzerlerini oluşturup üretmesine şu şartlarla izin verilir:

 • Tasarım, Marka Kılavuzu'na uygun olmalıdır.
 • Kulüp adı ve/veya kulüp logosu mevcut olmalıdır.
 • Tasarım, kartın kulüp üyeliğini temsil ettiğini açık seçik göstermelidir.
 • Tasarım, bunun Agora Speakers International'a resmi üyelik kartı olduğunu çağrıştırmamalıdır.

 

İzin verilen İzin verilmeyen
Memb 1
Memb 2 Memb 3

 

14. KULÜBÜN ÇEVRİMİÇİ VARLIĞI

Kulüpler uygun gördükleri her türden çevrimiçi varlığı oluşturabilir  (E-posta adreslerini kaydetmek, alan adları, web sitesi kurmak, Facebook grupları vb.) ancak bu ek kılavuza uyulması şartıyla:

 1. Oluşturulan kaynağın adı mutlaka tüm kulüp adı kısıtlamalarına uymalı ve kulüp adıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Örneğin kulübünüzün adı Agora Speakers İstanbul ise "agoraspeakersturkiye@gmail.com" ya da "speakersanadolu@gmail.com" gibi e-posta adresleri uygun olmayacaktır.
 2. Kulüp logosu ve uluslararası logo tüm sayfalarda bulunmalı ve bu kılavuza uygun biçimde kullanılmalıdır.
 3. Agora materyalleri başka bir yerde barındırılamaz ya da yeniden yüklenemez. Lütfen bunun yerine materyallere bağlantı verin.
 4. Kulüp web siteleri, içeriğe ulaşmak için kaydolmayı, oturum açmayı ya da herhangi bir üyeliğe sahip olunmasını gerektiremez.

İçerik Sınırlamaları

Kulübün çevrimiçi varlığının hiçbir kısmı Agora Foundation'ın Temel İlkeleri'ne ya da tüzüğüne aykırı içerik barındıramaz. Bu özellikle de nefret söylemini ve sözde bilimsel içeriği dışarıda bırakır.


Sayfanın diğer isimleri: brand_guidelines


Contributors to this page: agora and baris.emre .
Page last modified on Wednesday November 10, 2021 11:52:31 CET by agora.