Loading...
 

Právní informace

 

Registrační informace

Agora Speakers International je registrována jako nezisková Nadace veřejného zájmu pod bulharským registrem obchodu a neziskových organizací s registračním číslem (EIK): 205228771.

Aktuální stav nadace lze ověřit pomocí výše uvedeného čísla na následujícím odkazu: https://portal.registryagency.bg/CR/reports/VerificationPersonOrg.

Sídlo nadace je ve španělském Madridu

 

Cíle

Cíle mezinárodní nadace Agora Speakers jsou:

 • Vytvořit a posílit mezinárodní síť místních klubů, které sdílejí, navrhují a realizují cíle nadace na místní úrovni.
 • Podporovat rozvoj a osobní růst lidí, zejména mladých, v oblastech řečnického umění, veřejné komunikace, vedení lidí, debat, kritického myšlení a konstruktivní zpětné vazby.
 • Stimulovat zájem o sociálně a společensky užitečné projekty a podnikání v těchto oblastech.
 • Pomoc při rozvoji dovedností navrhovat, plánovat a spravovat projekty veřejného zájmu.
 • Podporovat multikulturní výměnu a vytváření neformálních sítí a vazeb mezi jejími různými členskými komunitami.
 • Podporovat intelektuální zvědavost a zájem o oblasti vědy a techniky.
 • Stimulovat vědecké, technologické, vynalézavé a další inovativní činnosti pro mládež.
 • Podporovat rozvoj dovedností kritického myšlení jako hlavní linie obrany proti manipulaci a diskriminačním stereotypům populačních skupin.
 • Podporovat toleranci a mírové řešení konfliktů prostřednictvím spolupráce, debat a kreativního myšlení.

 

Aktivity

Registrovanými prostředky, kterými Mezinárodní nadace Agora Speakers dosahuje svých cílů, jsou:

 • Organizace a účast na vědeckých zasedáních, konferencích, kurzech a jiných národních a mezinárodních akcích.
 • Organizace kurzů, cvičení a dalších mimoškolních školních aktivit souvisejících s rozvojem vůdčích schopností a dovedností veřejné komunikace studentů.
 • Návrh, organizace a provádění vzdělávacích programů.
 • Tvorba a publikace (ve fyzické i elektronické formě) materiálů v souvislosti s našimi cíli.
 • Spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a lidmi na národní a mezinárodní úrovni za účelem dosažení cílů nadace.
 • Organizace soutěží a vyhlášení vítězů.
 • Vytvoření mechanismů pro partnerství a vytváření sítí v rámci nadace.
 • Vytváření finančních prostředků na pomoc a podporu lidem, kteří by mohli pomoci při dosahování cílů nadace.
 • Dobročinná činnost
 • Aktivity, při kterých se získávají finanční prostředky

 

Kontaktní údaje

Můžete nás kontaktovat na info@agoraspeakers.org. Toto je nejrychlejší způsob a my se vám obvykle ozveme za jeden nebo dva pracovní dny.

Fyzickou poštu lze přesměrovat na:

Agora Speakers International
Calle Laguna de Antela 9
28980 Parla, Madrid
Spain

Upozorňujeme, že odpověď na fyzickou poštu může trvat až 15 pracovních dní. V současné době nemůžeme obsluhovat návštěvníky.

Neposkytujeme telefonní služby.

Dary

Dary můžete věnovat na následující bankovní účet:

Agora Speakers International Foundation

IBAN: BG24BUIN95611000609882

BIC BUINBGSF

 

Přes Paypal:


Contributors to this page: tereza.sedlackova and agora .
Page last modified on Tuesday June 22, 2021 08:36:24 CEST by tereza.sedlackova.