Loading...
 

Reguli de Brand

 

1. OBIECTIVUL ACESTOR REGULI

 1. Regulile de Branding specifică toate regulile ce trebuie să fie urmate oricând un club dorește să folosească oricare dintre materialele digitale de pe Portalul Brandului Agora Speakers International. 
 2. Doare cluburile înregistrate oficial care au primit un număr de înregistrare pot folosi materialele digitale ale Fundației. 
 3. Materialele pot fi folosite de către club doar în scopuri direct legate de obiectivele și misiunea Fundației și trebuie să fie mereu folosite respectând Principiile de Bază. 
 4. Toate materialele Agora Speakers International sunt protejate de drepturile autorului. În plus, logoul și flacăra sunt simboluri marca înregistrată. 
 5. Nici unele dintre aceste reguli nu reprezintă transferul proprietății intelectuale sub nici o formă. Regulile care guvernează folosirea materialelor digitale se pot schimba oricând. Permisiunea oferită unui club de a folosi aceste materiale poate fi revocată în orice clipă de către Fundație dacă se determină folosirea necorespunzătoare a materialelor. 

 

2. OBIECTIVUL NOSTRU

Agora Speakers International este o asociație mondială de organizații nonprofit de voluntari pasionați și devotați ajutorării persoanelor spre a dezvolta abilități de vorbit în oublic, comunicare, gândire critică, dezbatere și leadership.

3. DEVIZA NOASTRĂ

“Agora te susține să devii un comunicator strălucit și un lider încrezător care contribuie activ la construirea unei lumi mai bune.”

4. DEVIZA

 • Deviza nu poate fi modificată în nici un mod, cu excepția situațiilor în care:
  • Se traduce într-o altă limbă. 
  • Se înlocuiește “Agora te susține” doar cu “Te susținem” acolo unde materialele o permit, cu condiția ca logoul Agora Speakers International să fie afișat. Alte înlocuiri nu sunt permise. 
 • Nu se poate adăuga text la deviză. 
 • Toate ramurile Agora Speakers și cluburile afiliate împărtășesc această misiune comună. 

5. GAMA PRINCIPALĂ DE CULORI

ROȘU HEX Web safe: CC3300
RGB: 206, 60, 23
CMYK: 13%, 90%, 100%, 3%

 

GALBEN HEX Web safe: FF9900
RGB: 247, 175, 15
CMYK: 2%, 34%, 100%, 0

 

MOV ÎNCHIS HEX Web safe: 660033
RGB: 86,15,59
54%, 99%, 46%, 47%

 

ALB   NEGRU

6. GAMA DE CULORI SECUNDARĂ

HEX Web safe: FFCCCC
RGB: 249,215,207
CMYK: 1%,17%,13%,0%
  HEX Web safe: FF6666
RGB: 244,124,96
CMYK: 0%,64%,62%,0%
  HEX Web safe: cc3300
RGB: 204,60,23
CMYK: 14%,90%,100%,4%
  HEX Web safe: 993333
RGB: 160,53,59
CMYK: 26%,90%,75%,19%
 
HEX Web safe: FFFFCC
RGB: 244,242,212
CMYK: 4%,2%,19%,0%
  HEX Web safe: FFFF99
RGB: 247,233,154
CMYK: 4%,4%,49%,0%
  HEX Web safe: CC9933
RGB: 209,149,42
CMYK: 17%,43%,100%,0%
  HEX Web safe: 996633
RGB: 151,107,30
CMYK: 34%,54%,100%,18%
 
HEX Web safe: CC99CC
RGB: 204,178,214
CMYK: 18%,31%,0,0
  HEX Web safe: 666699
RGB: 118,82,133
CMYK: 62%,77%,22%,4%
  HEX Web safe: 003366
RGB: 21,65,110
CMYK: 99%,80%,32%,18%
  HEX Web safe: 333366
RGB: 53,28,77
CMYK: 88%,98%,37%,37%

7. PREZENTĂRI LOGO 

Formatul Orizontal Complet    Formatul Pătrat 
Full Horizontal   Square Format
Formatul orizontal complet.    Formatul pătrat care poate fi folosit doar în materialele digitale unde este necesar logul pătrat (iconițe, aplicații, etc.)
Formatul Orizontal Simplificat 
Simplified Horizontal  
Se permite folosirea sa doar pentru materiale branduite unde dimensiunea logoului și rezoluția împiedică includerea detaliilor. În astfel de cazuri, lățimea logoului nu trebuie să fie mai mare de 5cm.

8.SPAȚIEREA ȘI DIMENSIUNEA LOGOULUI

Spațierea Logoului   Dimensiuni Minime

Logo Spacing Large

Logo Spacing Small

Lasă mereu un spațiu de cel puțin lățimea literei „S” de jur împrejurul logului, ca în exemplul de mai sus. 
 

Printat
Min Size Print
2cm
 
Web
Min Size Web
128px

 

9. VARIANTE DE LOGO

Se permite utilizarea următoarelor variante de logo. Toate pot fi descărcate de pe Portalul Brandului. 

Logo Var 1
Gri cu fond transparent 
Logo Var 2
Color pe fundal închis la culoare
Logo Var 3
Alb pe fundal închis la culoare

 

10. CE SĂ NU FACI CU LOGOUL

Logoul nu poate fi modificat în nici un fel. Ce să nu faci în mod explicit:

Donts 1

Nu schimba nici un element 
  Donts 2

Nu schimba culorile 
  Donts 3

Nu personaliza textul 
 
Donts 4

Nu aplica efecte vizuale
  Donts 5

Nu schimba proporțiile (aspect ratio)
  Donts 6

Nu schimba orientarea și nu distorsiona 
 
Donts 7

Nu îl plasa pe fonduri cu contrast redus 
  Donts 8

Nu îl plasa pe fundaluri care nu fac parte din gama de culori menționată
  Donts 9

Nu plasa elemente deasupra sau sub logo 
 
Donts 10

Nu combina logoul cu alte elemente vizuale 
  Donts 11

Nu folosi logoul ca fundal 
  Donts 12

Nu separa componentele logoului 
 
Donts 13

Nu traduci logoul 
  Donts 14

Nu folosi rezoluții mici sau variante scanate 
  Donts 15

Nu folosi imagini care afectează lizibilitatea 
 
Donts 16

Nu printa cu tuș metalic 
       

 

11. COMBINAREA CU ALTE LOGOURI 

Logoul nu poate apărea în combinație cu logouri care nu aparțin cluburilor fără să ai permisiunea noastră scrisă în prealabil, decât dacă este în contextul listării sponsorilor, locațiilor întâlnirilor, sau astfel de aspecte organizatorice auxiliare legate de întâlniri și acestea să fie etichetate clar ca atare. În acest caz, logoul clubului/urilor sau evenimentelor ce sunt sponsorizate trebuie să fie și ele prezente și nu trebuie să existe confuzie legat de faptul că clubul/evenimentul este cel sponsorizat și nu Agora Speakers International.

Permise Nepermise
Donts 19 Donts 20

12. FONTURI

ABCDEFGHIJKLMNOPRQR
STUVWXYZ
Fontul principal se numește CapitalisTypOasis. Are doar caractere majuscule (și doar setul Latin-1), cifre, și semne de punctuație.
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz
01234567890[]()!?={}*/&%\
áéíóúâêîôûàèìòùñÑäëïöüçÇ
Un fond secundar American Garamond BT care este un font compatibil UNICODE

 

13. MATERIALE PERSONALIZATE 

Agora Speakers International permite cluburilor o mare flexibilitate în folosirea materialelor branduite și digitale pentru a crea propriile logouri, certificate, premii, papetărie, materiale branduite chair și să producă toate materialele la nivel local sau să le comande de la furnizorul pe care clubul îl consideră cel mai potrivit. 

Custom M 1   Custom M 2   Custom M 3

Materialele Personalizate pot fi create pentru a le folosi în cadrul clubului, la evenimente (precum conferințe, concursuri etc), zone geografice (de exemplu, un pamflet cu toate cluburile din oraș), grupuri dedicate limbilor străine (de exemplu, Speakeri Germani), etc, dar nu pot fi create de membrii pentru uz personal (de exemplu, o carte de vizită personală de afaceri pentru a fi folosită de unul sau mai mulți non-membrii).
Pentru ca ghidul acesta să fie succint, ne vom referi în mod generic la ele ca materiale „de club” iar numele și logoul clubului, evenimentului, zonei geografice, grupului de limbi străine sau altele vor fi denumite „denumirea și logoul clubului”. 

 

14. TIPURI DE MATERIALE PERSONALIZATE

Materiale Derivate   Materials Nederivate
Materialele Derivate sunt create modificând formularele oficiale sau incluzând părți din materialele digitale ale Agora Speakers International (de exemplu, părți din logo, din deviză, fontul, gama de culori din denumirea Agora etc.)
Spre exemplu:
Custom M 4
Aceste părți fac logoul unul «derivat».
 

Materiale create integral. Un metarial nederivat poate folosi elemente Agora Speakers International atât timp cât sunt folosite nemodificate.

Spre exemplu:
Custom M 5
Logoul este folosit nederivat. 

 

15. MATERIALE PERSONALIZATE - REGULI GENERALE 

 1. Trebuie să respecte regulile.
 2. Pot fi create și folosite doar de către cluburi. 
 3. Trebuie să aibă legătură cu deviza Agora Speakers International.
 4. Afilierea cu Agora Speakers International trebuie să fie afișată.
 5. Utilizarea logoului Agora trebuie să respecte Regulile Brandului.
 6. Autorul materialelor va fi responsabil integral prin intermediul IP-ului de orice plângeri făcute de către terțe părți. 
 7. Denumirea și logoul clubului trebuie să fie mereu prezente, să nu fie mai mici decât cele Agora, și trebuie să fie mereu substanțial mai vizibile decât alte logouri care sunt afișate. 
  (Pentru a evita ca oamenii să creadă că materialul personalizat de către club este un material oficial Agora Speakers International).
 8. Cluburile le pot produce pe plan local sau să le comande de la orice furnizor pe care îl consideră potrivit. 
 9. Dacă sunt prezente datele de contact, trebuie să fie menționate cele ale clubului iar cele ale Agora Speakers International trebuie să fie clar menționate separat, incluzând cel puțin adresa siteului Agora Speakers International (www.agoraspeakers.org).

În plus, pentru Materialele Derivate:

 • Nu se pot considera sau susține drepturi de proprietate intelectuală asupra nici unui material derivat. Asta înseamnă că dacă creezi cărți de vizită pentru clubul tău folosind materialele digitale Agora, nu poți înregistra drepturi de autor sau marcă înregistrată pe ele. 
 • Agora Speakers International nu poate fi asociată cu ideologii, religii sau viziuni asupra lumii. 

 

16. AFIȘAREA AFILIERII 

Afilierea cu Agora Speakers International poate fi afișată incluzând logoul Agora Speakers, și în mod opțional cu o combinație de cuvinte precum “afiliat al” sau un echivalent. Denumirea clubului și/sau logoul trebuie să nu fie mai mici decât logoul Agora Speakers.

Incorect Corect
Affil 1 Affil 2

 

17. LOGOURI DERIVATE 

Agora Speakers International încurajează cluburile să creeze logouri derivate din logoul oficial. 

Derived 1

 

Logoul derivat nu poate include elemente ale altor logouri recognoscibile sau simboluri de orice fel. 

Nepermis Permis
Derived 2 Derived 3

 

Logoul derivat nu poate include nici un element din alte logouri recognoscibile sau simboluri de vreun fel. 
(Indiferent de statusul legal al acelui alt logo și chiar dacă tu ești deținătorul legal al drepturilor de autor sau ești autorizat să îl folosești. „Simboluri” se referă la orice simboluri abstracte asociate cu orice punct de vedere (politic, ideologic sau religios) sau asociat cu orice organizație. Nu se referă la entități fizice care au obținut status de simbol precum Turnul Eiffel ca simbol al Parisului, sau Vultural ca simbol al SUA, sau Don Quixote ca simbol al Spaniei. 

Permis Nepermis
Derived 4 Derived 5

 

Afilierea cu Agora Speakers International trebuie să fie menționată în toate formele de comunicare. 

Incorect Corect
Affil 3 Affil 4

 

18. PAPETĂRIE

Elemente care trebuie să respecte un design oficial  

Pentru a menține o uniformitate la nivel mondial al prezenței brandului de club, există aspecte ce trebuie folosite așa cum apar în design (inclusiv dimeniunile). Ele sunt marcate ca fiind „cerințe” pe Portalul Brandului. Conform versiunii curente a ghidului, ele sunt :

Stationary 1

Bannerul Clubului

Cluburile pot produce aceste elemente pe plan local sau să le cumpere de la furnizori atât timp cât calitatea și materialele sunt similare. 

Această cerință nu înseamnă că fiecare club trebuie să aibă un banner. Înseamnă doar că dacă clubul dorește să aibă un banner, el trebuie să folosească designul și dimeniunile oficiale. 

Alte Elemente

În cazul tuturor celorlalte elemente care nu sunt marcate ca fiind „cerințe” (precum: cărți de vizită, pamflete, fluturași), cluburile au la dispoziție flexibilitate în a folosi tiparele sugerate din Portalul Brandului, a le modifica sau a crea unele complet diferite respectând următoarele limitări:  

 • Designul trebuie să respecte Regulile Brandului și regulile pentru crearea de materiale. 
 • Designul trebuie să specifice clar că este o comunicare sau material creat de către club, și că nu este publicat oficial de către Agora Speakers International.

 

19. PUBLICAȚII

Publicații ale cluburilor

Cluburile pot crea orice fel de publicații (cărți, reviste, broșuri etc), în orice format (digital, printat, audio etc) cu condiția ca:

 • Designul să respecte Regulile Brandului și regulile ce privesc creatul de materiale.  
 • Titlul și designul nu crează confuzie cu vreo publicație oficială a Agora Speakers International.
 • Nu este reproduc conținut din nici o altă publicație (inclusiv publicațiile Agora Speakers International) fără să aibă în prealabil permisiunea scrisă în acest sens. 
Permis Nepermis
Pubs 1
 
Pubs 2
Conflict de titlu cu o publicație oficială 
Pubs 3
Conflict de design cu o publicație oficială 
Pubs 4
Nelegată de deviza noastră 

 

20. PREMII

Premiile reprezintă forme de recunoaștere a meritelor oferite de către club unei persoane (nu neapărat unui membru) sau altor organizații. 
Ele includ, spre exemplu:

Certificate
Awards 1
  Insigne
Awards 2
  Panglici
Awards 3
  Trofee
Awards 4
 
Medalii
Awards 5
  Medalii Digitale
Awards 6
       

 

21. TIPURI DE PREMII

Premii Oficiale

Premiile și Certificatele Oficiale Agora Speakers International trebuie să respecte exact designul prezentat pe Portalul Brandului. 

Premiile, Certificatele și alte forme oficiale de recunoaștere a meritelor pot fi oferite doar atunci când criteriile oficiale pentru a le primi au fost îndeplinite. Unele dintre ele pot fi oferite doar de către Agora Speakers International.

 

22. PREMII PERSONALIZATE

Cluburile pot crea propriile certificate, premii, panglici și alte semne de recunoștință, și pot să le ofere așa cum doresc, cu condiția ca: 

 • Premiul se referă la o acțiune sau realizare care a avut loc și a fost îndeplinită (de exemplu, cartificatele nu pot fi acordate „de încurajare”).
 • Premiul se acrodă pentru acțiuni legate de misiunea Agora Speakers International și respectă regulile. 
 • Rezultatul acțiunilor sau realizărilor depind doar de eforturile, abilitățile și cunoștințele celui ce primește premiul (adică premiile nu se pot acorda pentru lucruri care depind de noroc).
 • Premiul este nondiscriminatoriu (adică îl poate primi oricare membru).
 • Premiul nu are nici o recompensă materială atașată. 
 • Designul respectă Regulile Brandului. 
 • Premiul nu înlocuiește și nu se suprapune cu nici un premiu oficial existent.
 • Nu există confuzie legată de faptul că cel ce premiază este clubul și nu Agora Speakers International.
 • Nu poate exista text sau design care să sugereze că Agora Speakers International susține aceste premii sau certificate. 
 • Trebuie să fie precizate cel puțin luna și anul în care se acordă premiul. În mod excepțional, pentru premii care se oferă doar o dată pe an, luna poate să nu fie precizată. 
Awards 7

 

23. CE SĂ FACI CU PREMIILE PERSONALIZATE

Permis
(Certificatele sunt folosite ca exemplu, dar regulile se aplică tuturor tipurilor de premii.)

Awards 8   Awards 9   Awards 10
 
Awards 11   Awards 12    

 

24. CE SĂ NU FACI CU PREMIILE PERSONALIZATE

Nepermis
(Certificatele sunt folosite ca exemplu, dar regulile se aplică tuturor tipurilor de premii.)

Awards 13
Nelegat de deviza Agora
Speakers International
  Awards 14
Agora Speakers International
pare să fi fost implicată în acordare 
  Awards 15
Discriminatoriu
  Awards 16
Încalcă regula neutralității
 
Awards 17
Nu respectă Regulile Brandului privind folosirea logoului 
  Awards 18
Nu arată afilierea 
  Awards 19
Se suprapune cu un premiu oficial existent 
  Awards 20
Nu respectă Regulile Brandului privind materiale personalizate (slide 18)

 

25. OBIECTE BRANDUITE

Cluburile pot crea și produce la nivel local propriile materiale branduite, respectând următoarele condiții:

 • Designul trebuie să includă mereu logoul clubului ca trăsătură centrală. În mod opțional poate include logoul Agora Speakers International prezentat în mod secundar. 
 • Designul trebuie să respecte Regulile Brandului. 
 • Obiectele pot fi vândute la prețuri mai mari decât costul de producție dacă diferența este folosită exclusiv pentru aceleași scopuri permise de regulile pentru fondurile clubului. 
 • Obiectele pot fi vândute și distribuite la nivel global. 

Exemple de obiecte permise:

 

Merch 3

 

26. LEGITIMAȚII DE MEMBRU

Cluburile pot crea și produce local propriile cărți de vizită, legitimații de membru, ecusoane și altele, dacă: 

 • Designul respectă Regulile Brandului. 
 • Este prezent numele și/sau logoul clubului. 
 • Designul afirmă clar că reprezintă apartenanța ca membru al clubului. 
 • Designul nu sugerează că este semn al calității de membru oficial al Agora Speakers International.
Permis Nepermis
Memb 1
Memb 2 Memb 3

 


Aliasuri ale paginii: brand_guidelines


Contributors to this page: livia-elena.olteanu and agora .
Page last modified on Sunday August 15, 2021 21:49:28 CEST by livia-elena.olteanu.