Loading...
 

Thông tin pháp lý

 

 

Thông tin đăng kí

Agora Speakers International được đăng ký là Tổ chức Công ích phi lợi nhuận tại Cơ quan đăng ký Thương mại và Phi lợi nhuận Bun-ga-ri(Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ), với mã đăng ký (EIK) là: 205228771.

Tình trạng hiện tại của Tổ chức có thể được xác minh bằng mã số trên tại địa chỉ sau: https://portal.registryagency.bg/CR/reports/VerificationPersonOrg.

Trụ sở của Tổ chức ở Madrid, Tây Ban Nha.

 

Mục tiêu

Các mục tiêu đã đăng ký của Tổ chức Agora Speakers International là:

 • Tạo lập và củng cố mạng lưới quốc tế gồm các câu lạc bộ địa phương chia sẻ, thiết kế và thực hiện những mục tiêu của Tổ chức ở cấp địa phương.
 • Khuyến khích sự phát triển và trưởng thành cá nhân của mọi người, đặc biệt là giới trẻ, trong các lĩnh vực hùng biện, giao tiếp trước công chúng, lãnh đạo, phản biện, tư duy phản biện và phản hồi mang tính xây dựng.
 • Kích thích sự quan tâm đến các dự án xã hội và hữu ích cho xã hội cùng tinh thần khởi nghiệp trong các lĩnh vực này.
 • Giúp phát triển những kỹ năng thiết kế, lập kế hoạch và quản lý các dự án công ích.
 • Khuyến khích trao đổi đa văn hóa và tạo nên những mạng lưới và liên kết không chính thức giữa các cộng đồng thành viên khác nhau của Tổ chức.
 • Khuyến khích sự tò mò trí tuệ và quan tâm đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 • Khuyến khích các hoạt động khoa học, công nghệ, sáng tạo và các hoạt động đổi mới khác trong thanh thiếu niên.
 • Khuyến khích phát triển các kỹ năng tư duy phản biện như là tuyến phòng thủ chính chống lại sự thao túng và định kiến ​​phân biệt đối xử đối với các nhóm dân cư.
 • Thúc đẩy lòng khoan dung và giải quyết xung đột một cách hòa bình thông qua hợp tác, phản biện và tư duy sáng tạo.

 

Các hoạt động

Các phương thức đã đăng ký mà Tổ chức Agora Speakers International sử dụng để đạt được mục tiêu là:

 • Tổ chức và tham gia các hội nghị chuyên đề, hội nghị, khóa học và những sự kiện quốc gia, quốc tế khác về các mục tiêu chung và cụ thể của Tổ chức.
 • Tổ chức các khóa học, các buổi thực hành và những hoạt động ngoại khóa khác trong trường học liên quan đến việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp trước công chúng của học sinh sinh viên.
 • Thiết kế, tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo.
 • Tạo và xuất bản (cả dưới dạng vật lý và điện tử) các tài liệu liên quan đến những mục tiêu của chúng tôi.
 • Hợp tác với các tổ chức, cơ quan khác và người dân ở cấp quốc gia và quốc tế để đạt được các mục tiêu của Tổ chức.
 • Tổ chức các cuộc thi và giải thưởng.
 • Tạo lập cơ chế hợp tác và kết nối trong Tổ chức.
 • Tạo quỹ để giúp đỡ và duy trì những người có thể hỗ trợ Tổ chức đạt được mục tiêu.
 • Công tác từ thiện
 • Các hoạt động gây quỹ

 

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@agoraspeakers.org. Đây là cách nhanh nhất và chúng tôi thường sẽ liên hệ lại với bạn sau một hoặc hai ngày làm việc.

Thư bưu điện có thể được gửi đến:

Agora Speakers International
Calle Laguna de Antela 9
28980 Parla, Madrid
Spain

Xin lưu ý rằng có thể mất đến 15 ngày làm việc để trả lời thư bưu điện. Hiện tại, chúng tôi không thể phục vụ khách đến thăm.

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ điện thoại.

Ủng hộ

Bạn có thể ủng hộ vào tài khoản ngân hàng sau:

Agora Speakers International Foundation

IBAN: BG24BUIN95611000609882

BIC BUINBGSF

 

Qua Paypal:


Contributors to this page: nga nguyen and agora .
Page last modified on Wednesday September 22, 2021 01:49:45 CEST by nga nguyen.