Loading...
 

Yasal Bilgi

Kayıt Bilgisi

Agora Speakers International kâr amacı gütmeyen, kayıtlı bir Kamu Yararı Vakfı olup Bulgaristan Ticari ve Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Sicili'ne (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ), şu sicil numarasıyla (EIK) kayıtlıdır: 205228771.

Vakıf'ın şu anki durumu yukarıdaki numara kullanılarak şu adresten doğrulanabilir: https://portal.registryagency.bg/CR/reports/VerificationPersonOrg.

Vakıf Merkezi, İspanya'nın Madrid kentindedir

 

Hedefler

Agora Speakers International Vakfı'nın kayıtlı hedefleri şunlardır:

 • Vakıf'ın hedeflerini yerel düzeyde paylaşan, tasarlayan ve uygulayan uluslararası bir yerel kulüp ağı kurup güçlendirmek.
 • Kişilerin, özellikle de gençlerin hitabet, kamu iletişimi, liderlik, münazara, eleştirel düşünme ve yapıcı geri bildirim konularında ilerlemesini ve kişisel gelişimini teşvik etmek.
 • Bu alanlarda sosyal ve topluma yararlı projelere ve girişimciliğe olan ilgiyi artırmak.
 • Kamu yararı projelerini tasarlama, planlama ve uygulama becerilerinin gelişimine yardımcı olmak.
 • Çok kültürlü değişimi ve farklı üye topluluklar arasında gayrıresmi ağların ve bağların kurulmasını teşvik etmek.
 • Bilim ve teknoloji alanlarında entelektüel merakı ve ilgiyi teşvik etmek.
 • Gençlik için bilimsel, teknolojik, yaratıcı ve diğer yenilikçi etkinlikleri teşvik etmek.
 • Manipülasyona ve nüfus gruplarına yönelik ayrımcı stereotiplere karşı eleştirel düşünce becerilerini birincil savunma olarak desteklemek.
 • İş birliği, münazara ve yaratıcı düşünme teknikleri sayesinde hoş görüyü ve çatışmaların barışçı yollardan çözümlenmesini teşvik etmek.

 

Etkinlikler

Agora Speakers International Vakfı'nın hedeflerini gerçekleştirmek üzere kayıtlı bulunan etkinlikleri şunlardır:

 • Vakıf'ın genel ve spesifik hedefleri için sempozyumlara, konferanslara, derslere ve diğer ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak.
 • Öğrencilerin liderlik ve kamusal iletişim becerilerini geliştirmekle ilişkili derslerin, alıştırmaların ve diğer müfredat dışı okul etkinliklerinin organizasyonu.
 • Eğitim programlarının tasarımı, organizasyonu ve uygulanması.
 • Hedeflerimizle ilişkili materyallerin oluşturulması ve yayımlanması (hem fiziksel hem de elektronik formlarda).
 • Vakıf'ın hedeflerini gerçekleştirmek üzere diğer organizasyonlarla, kurumlarla ve insanlarla hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde iş birliği yapmak.
 • Yarışma ve ödül organizasyonu.
 • Vakıf içinde ortaklık ve ağ kurma mekanizmalarının oluşturulması.
 • Vakıf'ın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek kişilere yardım etmek ve faaliyetlerini sürdürmek için fon yaratmak.
 • Hayır işleri
 • Bağış toplama etkinlikleri

 

İletişim Bilgileri

Bizimle şu adresten iletişim kurabilirsiniz: info@agoraspeakers.org.  Bu en hızlı yoldur ve genellikle bir ya da iki iş günü içinde size yanıt veririz.

Fiziksel postaları şu adrese yollayabilirsiniz:

Agora Speakers International
Calle Laguna de Antela 9
28980 Parla, Madrid
İspanya

Unutmayın ki fiziksel postalara yanıt vermemiz 15 iş gününü bulabilir. Şu anda ziyaretçilere hizmet veremiyoruz.

Telefon üzerinden hizmet sunmamaktayız.

Bağışlar

Şu banka hesabına bağışta bulunabilirsiniz:

Agora Speakers International Foundation

IBAN: BG24BUIN95611000609882

BIC BUINBGSF

 

Paypal ile:


Contributors to this page: baris.emre and agora .
Page last modified on Friday July 23, 2021 20:57:37 CEST by baris.emre.