Loading...
 

Lộ trình giáo dục nâng cao

 

Một khi đã hoàn thành Lộ trình Giáo dục Cơ bản, bạn có thể bắt đầu đi theo bất kỳ Lộ trình Giáo dục Nâng cao nào hiện có. Mỗi lộ trình nâng cao bao gồm từ 7 đến 15 bài học.

Bạn có thể đi theo nhiều lộ trình nâng cao cùng một lúc và thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn có thể tạm dừng ở một lộ trình, bắt đầu đi theo một lộ trình khác (hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi) và quay lại sau. Yêu cầu duy nhất là các bài học trong mỗi lộ trình phải được hoàn thành theo thứ tự.

Tất nhiên, bạn có thể lặp lại một bài học bao nhiêu lần tùy thích, và trên thực tế, bạn không nên bước tiếp trừ khi đã hoàn toàn hài lòng với kết quả của bài học trước đó. Chẳng có ích gì khi lao về phía trước chỉ để nhận một huy hiệu hay một giải thưởng. Hãy nhớ rằng mục tiêu chính là học tập, thực hành, rèn luyện và sẵn sàng cho “sân khấu lớn”. Mục tiêu không nên là thu thập huy hiệu. Không có giới hạn về thời gian cho việc hoàn thành một lộ trình cụ thể.

Các lộ trình nâng cao


Contributors to this page: agora and nga nguyen .
Page last modified on Tuesday November 23, 2021 16:34:04 CET by agora.