Loading...
 

Ние сме различни

 

 

Обучаването в ораторството и лидерството не е ново. Единствено терминът "ораторство" е сравнително модерен и само обновява онова, което е било познато още по времето на Аристотел като "реторика".

Основният модел, който използваме - обучение чрез работа по конкретни, целенасочени или базирани на сценарии проекти с нарастваща сложност и получаване на обратна връзка и оценка на всеки от тях - съществува от повече от 2 000 години и всъщност се споделя от много други ораторски организации, уъркшопи, семинари и клубове. 

Разгледай това описание за онова, което се е случвало в римска класна стая преди повече от 2 000 години.

Начинаещите са работили по степенувана последователност от уводни упражнения, които са ги запознавали с редица техники, които е трябвало да бъдат комбинирани в цялостна реч (например разказване на история, критикуване или защитаване на достоверността на разказвача, спор по обща теза). Тогава учениците са преминавали към упражнение за по-напреднали..., в което им е бил даван хипотетичен сценарий и са били молени да говорят за едната или другата страна на съдебен или съвещателен спор, произтичащ от него.

 

Ерика Бейли (2019) Исторически поглед върху педагогиката на ораторството,
Рецензия за глас и реч, 13:1, 31-42, DOI: 10.1080/23268263.2018.1537218

 

Това напомня ли ти за нашите подготвени и импровизирани речи? Разбира се, че не ползваме същото, което са ползвали римляните по същия начин, по който вече не ползваме колесници. Ние взимаме основната концепция и я подобряваме. Ето само някои от нещата, които правят нашата организация и модел уникални и различни от другите:

71711165 2291816360917581 9069592313369460736 N

Образователна

 • Насърчаваме и изискваме много работа извън клуба и включването в лидерски и истински проекти в обществото, които не са свързани с Agora; искаме ораторите, които обучаваме, наистина да излязат в дивото и да говорят, а лидерите, които обучаваме, наистина да имат реално и позитивно влияние върху заобикалящия ги свят;
 • За гореспоменатото клубовете имат специална ръководна длъжност ЗП по Общностно лидерство, която се фокусира само върху намирането на лидерски възможности за членовете;
 • Повечето проекти изискват част с речеви анализи, която се фокусира върху анализирането на добрите речи от конкретна гледна точка и подлага клуба на разлини стилове на говорене;
 • Ние имаме няколко уникални редовни дейности:
  • Фокусирани върху критичното мислене;
  • Дебати с много специален набор от правила, които насърчават сътрудничество и позволяват многостранен поглед върху проблемите;
  • Езикови игри, фокусиращи се върху подобрението на езика за клубове, използващи чужди езици;
  • Проекти, фокусирани върху насърчаването на толерантността и мирното съжителство.
 • Ние обучаваме на истинско лидерство чрез общностни проекти, които са включени строго извън света на Agora;
 • Ние обучаваме говорителите специално в справянето с неочаквани провали и всякакъв вид публика, включително и враждебна;
 • Ние имаме тематични световни състезания, като "Най-добра образователна реч", "Най-добра реч за социална осведоменост" или "Най-добро разказване на истории";
 • Ние имаме силна социална ориентация и искаме да обучаваме истински лидери, а не бъдещи консултанти по речи;
 • Насърчаваме клубовете да експериментират и да изпробват нови идеи за образователни дейности и, ако проработят, ги стандартизираме за всички клубове;
 • Развиваме своите образователни материали и наръчници чрез обратната връзка от цялата общност;
 • Активно търсим как да предоставим нашите образователни материали на всички възможни езици;
 • Цялата ни образователна продукция е безплатна за членовете.

Организационна

 • Ние сме безплатни; не са необходими никакви такси и покупки, няма никакви такси за основаване на клуб, такси за подготовка, членски такси или такси за вписване, стига твоят клуб да е отворен за всички;
 • Всички материали могат да бъдат закупени/принтирани на местно ниво от най-удобното за теб място; няма нужда да ги поръчваш от далечно място или да плащаш търговски разходи;
 • Стартирането на клуб изисква само 8 члена;
 • Един клуб може да бъде основан за един ден без никакви документи - само чрез попълването на онлайн формуляр;
 • Нашата организационна и състезателна структура съвпада с политически и административни принципи, така че ако спечелиш дадено състезание, ти си "Най-добрият образователен говорител на Испания" (например), а не "Най-добрият образователен говорител от раздел 43, глава 93" или някаква произволна организаионна структура; първото се чете много по-добре в професионална автобиография;
 • Тъй като членовете не плащат нищо, ние не сме обсебени от увеличаване на броя членове - не притискаме клубовете постоянно да набират членове (и да пренебрегват съществуващите членове) или да пришпорват членовете да минават по-бързо през образователната програма: нашият растеж е строго здравословен и ни е грижа за всеки един поотделно;
 • Ние си партнираме със съществуващи организации, позволявайки им да работят с нас и предлагайки всичките облаги на Agora на техните членове, докато в същото време запазваме тяхната самоличност;
 • Позволяваме на всички клубове да задържат всички средства, които съберат и да ги използват за своите дейности;
 • Ние прилагаме стриктни правила за финансова прозрачност на всички нива, за да се гарантира, че средствата са използвани правилно и разходите се подлагат на кръстосан одит от всички;
 • Ние сме законово регистрирани като фондация с обществен интерес - най-стриктната форма на благотворителна организация в ЕС; това означава, че можем да осигурим много по-ефективна формална подкрепа за дейности и клубни изисквания;
 • Не цензурираме членовете на клубовете, нито им забраняваме да критикуват организацията публично. 

Технологична

 • Осигуряваме световна чат платформа в реално време за всички наши членове, която им позволява да комуникират без регистриране в сайтове или мрежи на трети страни;
 • Осигуряваме световна форумна система с уъркшопи, в която съвместно разработваме - с обратна връзка - всички наши правилници, образователни материали и дейности;
 • Нашите образователни материали се хостват от Wiki, където всеки може да допринася, разширява или превежда;
 • Нашите сървъри и инфраструктура са в Европейския съюз (по-конкретно - в Германия), което означава, че данните са защитени от най-строгите стандарти за поверителност (ОРЗД на ЕС);
 • Още много предстоят. 

 

 


Contributors to this page: dimitar r. , agora and bilyana.kalacheva .
Page last modified on Thursday February 17, 2022 21:22:23 CET by dimitar r..