Loading...
 

Cel istnienia klubu

 

Koka Prasad prowadzący spotkanie klubu Vikasha Orators
Koka Prasad prowadzący spotkanie klubu Vikasha Orators

Kluby Agora Speakers zapewniają wsparcie i przyjazne otoczenie, w którym członkowie mogą uczyć się i ćwiczyć podstawowe umiejętności związane z przemawianiem publicznym i przywództwem. Znajdziesz w nich nie tylko przyjazną atmosferę, która zachęca do ćwiczeń, ale staniesz się także częścią społeczności, która pomoże Ci w Twoich projektach, będzie wymieniać się doświadczeniami i dostarczy cennego feedbacku na temat możliwości samodoskonalenia. Możesz także znaleźć mentora, który poprowadzi Cię przez pierwsze projekty ścieżki podstawowej.

W klubie Agora Speakers nie ma „ekspertów” ani „nauczycieli” (a spotkania klubowe to nie są – ogólnie rzecz biorąc – „zajęcia” czy „warsztaty”) – każdy jest tam ze względu na własny proces nauki, każdy ma czego się uczyć i co poprawiać, a wszyscy są sobie równi.

Można powiedzieć, że kluby to takie „piaskownice”, w których możesz nauczyć się kontrolować nerwowość czy tremę, takie miejsca do przezwyciężenia nieśmiałości. Wiele osób wykorzystuje kluby również do przećwiczenia specjalnych przemówień, które muszą zaprezentować gdzie indziej - od toastów na ważnych imprezach przez przemówienia świadków na weselach, zwykłe prezentacje na spotkaniach biznesowych, po przemówienia na konferencjach.

 

Kluby są osobnymi podmiotami prawnymi, niezależnymi od Agora Speakers International, ale z nią powiązanymi. W związku z tym staramy się znaleźć równowagę między zapewnieniem spójnego doświadczenia członkom na całym świecie, niezależnie od tego, do którego klubu uczęszczają, dając jednocześnie Klubom swobodę i autonomię w organizowaniu się, kreatywności i innowacyjności, z korzyścią dla całej organizacji.

Spotkania klubowe

Kluby mogą prowadzić spotkania w języku angielskim lub wielu innych językach, niektóre kluby są dwujęzyczne. Chociaż angielski jest „oficjalnym” językiem roboczym Agora Speakers, aktywnie zachęcamy kluby i grupy do używania języków lokalnych, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. W praktyce może się okazać, że niektórzy przychodzą do klubów, aby poprawić swoją znajomość określonego języka.

Klub może spotkać się fizycznie, wirtualnie lub łączyć oba te sposoby. Największą korzyść edukacyjną osiąga się na spotkaniach fizycznych, bo tak naprawdę nasz Program Edukacyjny, aby go ukończyć, wymaga uczestnictwa przynajmniej w niektórych spotkaniach osobiście.

Spotkanie klubowe nie jest luźnym spotkaniem towarzyskim, podczas którego członkowie tylko spotykają się i rozmawiają, ale jest starannie zaplanowanym wydarzeniem z określonym programem, z wybraną osobą w roli Prowadzącego Spotkanie (która to rola jest pełniona przez ochotników, innych na każdym spotkaniu). Na spotkaniu zaobserwujesz różne „segmenty” lub „ćwiczenia”, takie jak „Dzisiaj jesteśmy w...”, „Gorące pytania”, „Przygotowane przemówienia” itp.:

 

Meeting Sections

 

Istnieją dosłownie dziesiątki możliwych segmentów, które mogą być realizowane na spotkaniu klubowym, a liczba ta wciąż rośnie. Mamy specjalną podstronę z pełną listą. Każde ćwiczenie pozwala szkolić inny zestaw umiejętności. Poniższa ilustracja pokazuje niektóre aktualnie zdefiniowane segmenty:

 

Activities

 

 

Kto prowadzi który segment? O tym decydują sami członkowie, którzy zgłaszają się do pełnienia ról na spotkaniach w zależności od swoich zainteresowań i umiejętności, które chcą nabyć lub przećwiczyć.

Kluby organizują również wiele innych wydarzeń, takich jak imprezy, konkursy, warsztaty przywództwa, imprezy i wiele innych.

 

Mierzenie czasu i recenzje

Zazwyczaj spotkania trwają od 1 do 2 godzin, choć w niektórych klubach widzieliśmy nawet 4-godzinne spotkania.

Wszystkie segmenty mają przypisaną ściśle określoną ilość czasu – uczestnik nie może po prostu wejść na scenę i wygłosić czterogodzinnego przemówienia. Dla każdego wystąpienia określony jest minimalny i maksymalny czas trwania, który jest podany w programie spotkania:

 

 

Agenda Timing

 

 

Aby uczyć się i doskonalić, każdy uczestnik otrzymuje feedback na temat swojego wystąpienia w oparciu o ogólne kryteria recenzji dla danego segmentu. Ponadto członkowie i goście mogą przekazywać osobie przemawiającej własne opinie.

 

Evaluation

 

Rodzaje segmentów

Zgodnie z opisem powyżej, spotkanie klubu może składać się z różnego rodzaju segmentów.

Większość z tych segmentów (takich jak Gorące pytania, Myśl dnia itp.) ma zawsze tę samą strukturę i cele edukacyjne. Zmienia się ich treść (bo przecież każdy będzie mówić o czymś innym w segmencie Myśl Dnia), natomiast ogólny cel się nie zmienia.

Inaczej jest z segmentem Przygotowanych przemówień. Każda przygotowana przemowa to projekt, który jest częścią sekwencji tworzącej Ścieżkę Edukacyjną. Każdy projekt ma wyznaczone konkretne cele, które różnią się między poszczególnymi projektami. Na przykład jeden projekt może dotyczyć operowania głosem, inny używania pomocy audiowizualnych, a jeszcze inny wykorzystania emocji. Sprawdź Opis programu edukacyjnego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

 

 


Contributors to this page: agora and bartlomiej.wasiewski .
Page last modified on Wednesday November 10, 2021 10:59:36 CET by agora.