Loading...
 

Czym się różnimy

 

Szkolenie w zakresie wystąpień publicznych i przywództwa nie jest niczym nowym. Jedynie termin „przemawianie publiczne” jest stosunkowo nowoczesny, ale jedynie charakteryzuje w aktualny sposób to, co od czasów Arystotelesa znane jest jako „retoryka”.

Podstawowy model, z którego korzystamy – uczenie się poprzez pracę nad konkretnymi projektami z określoną listą założeń lub o określonych scenariuszach o stopniowo coraz większej złożoności oraz otrzymywanie feedbacku i oceny na temat każdego z nich – istnieje od ponad 2000 lat i jest stosowany przez wiele innych organizacji zajmujących się wystąpieniami publicznymi, podczas warsztatów, na seminariach i w klubach.

Przeczytaj opis tego, co działo się w rzymskiej klasie ponad 2000 lat temu.

Początkujący pracowali nad stopniowaną serią ćwiczeń wprowadzających, które zaznajamiały ich z szeregiem technik, które potem należało połączyć w kompletne przemówienie (np. opowiadanie historii, krytyka lub obrona wiarygodności narracji, bronienie ogólnej tezy). … Uczniowie przechodzili następnie do bardziej zaawansowanego ćwiczenia … w którym otrzymywali hipotetyczny scenariusz i proszono ich o opowiedzenie się po jednej lub drugiej stronie wynikającego z niego sporu sądowego lub dyskusji

 

Erika Bailey (2019) Historyczne spojrzenie na pedagogikę wystąpień publicznych,
Voice and Speech Review, 13:1, 31-42, DOI: 10.1080/23268263.2018.1537218

 

Czy nie przypomina Ci to naszych przygotowanych przemówień i gorących pytań? Oczywiście nie stosujemy tylko tego, co robili Rzymianie, tak samo jak nie używamy już rydwanów. Bazujemy na podstawowej koncepcji i ulepszamy ją. Oto tylko niektóre z rzeczy, które sprawiają, że nasza organizacja i model są wyjątkowe i różnią się od innych:

71711165 2291816360917581 9069592313369460736 N

Edukacyjnie

 • Zachęcamy do i wymagamy dużo pracy poza klubem, a także angażowania się w kierowanie realnymi projektami w lokalnej społeczności niezwiązanej z Agorą. Chcemy, aby mówcy, których szkolimy, wychodzili poza klub i przemawiali, a liderzy, których szkolimy, mieli faktyczny i pozytywny wpływ na otaczający ich świat.
 • W związku z powyższym kluby mają specjalną rolę wiceprezesa Rady ds. społeczności, która koncentruje się wyłącznie na wyszukiwaniu dla członków klubu okazji do kierowania zewnętrznymi projektami i przemawiania poza klubem.
 • Większość projektów zawiera element analizy przemowy, który koncentruje się na analizowaniu dobrych przemówień z określonego punktu widzenia i pozwala klubowi zapoznać się z wieloma różnymi stylami przemawiania.
 • Nasze regularne spotkania są dość unikalne w stylu:
  • Są skoncentrowane na myśleniu krytycznym.
  • Nasze debaty podlegają bardzo specjalnym zestawom zasad, które zachęcają do współpracy i umożliwiają spojrzenie na problemy z wielu stron.
  • Gry językowe skupiają się na poprawie opanowania języka w klubach działających w języku obcym 
  • Mamy projekty zachęcające do tolerancji i pokojowego współistnienia
 • Szkolimy w zakresie rzeczywistego przywództwa poprzez projekty społecznościowe realizowane ściśle poza światem Agory
 • Szkolimy mówców zwłaszcza pod kątem radzenia sobie z wszelkiego rodzaju niespodziewanymi niepowodzeniami i wrogą publicznością.
 • Organizujemy globalne konkursy przemów na określone tematy, takie jak Najlepsze Przemówienie Edukacyjne, Najlepsze Przemówienie o tematyce społecznej czy Najlepsza narracja.
 • Mamy silne podejście społeczne i chcemy szkolić prawdziwych liderów, a nie przyszłych konsultantów przemawiania.
 • Zachęcamy kluby do eksperymentowania i wypróbowywania nowych pomysłów na działania edukacyjne, a jeśli się sprawdzą, standaryzujemy je tak, aby były dostępne dla wszystkich klubów.
 • Opracowujemy nasze materiały edukacyjne i podręczniki na podstawie opinii całej społeczności.
 • Aktywnie poszukujemy możliwości udostępniania naszych materiałów edukacyjnych we wszystkich możliwych językach.
 • Cała nasza oferta edukacyjna jest bezpłatna dla członków.

Organizacyjnie

 • Jesteśmy darmowi. Nie są wymagane żadne opłaty, nie trzeba nic kupować. Nie ma opłat za założenie klubu, wpisowego, składek członkowskich ani opłat rejestracyjnych, o ile Twój klub jest otwarty dla wszystkich.
 • Wszystkie materiały klubowe mogą być produkowane/drukowane lokalnie u najdogodniejszego dostawcy. Nie ma potrzeby zamawiania ich z odległej lokalizacji i ponoszenia kosztów wysyłki.
 • Założenie klubu wymaga tylko 8 członków.
 • Klub można założyć w ciągu jednego dnia, bez żadnej papierologii - po prostu wypełniając formularz online.
 • Nasza struktura organizacyjna i regiony konkursów pokrywają się z granicami politycznymi i administracyjnymi. Tak więc, jeśli wygrasz konkurs, jesteś „Najlepszym mówcą edukacyjnym Polski” (na przykład), a nie „Najlepszym mówcą edukacyjnym Regionu 43, obszar 93” lub jakiejś przypadkowej struktury organizacyjnej. Ten pierwszy tytuł znacznie lepiej brzmi w CV.
 • Ponieważ członkowie nic nie płacą, nie mamy obsesji na punkcie przyrostu liczby członków. Nie wywieramy presji na kluby, aby stale rekrutowały nowych (i zaniedbywały istniejących członków) ani nie zmuszamy członków do pośpiechu w realizacji programu edukacyjnego. Nasza organizacja rozwija się bardzo organicznie, a o każdy klub dbamy indywidualnie.
 • Nawiązujemy partnerstwa z istniejącymi organizacjami, umożliwiając im współpracę z nami i oferowanie wszystkie korzyści Agory swoim członkom, jednocześnie zachowując ich własną tożsamość.
 • Pozwalamy klubom zachować wszystkie gromadzone przez siebie fundusze i wykorzystać je na własną działalność.
 • Egzekwujemy surowe zasady przejrzystości finansowej na wszystkich poziomach, aby zapewnić, że fundusze są właściwie wykorzystywane, a wydatki są poddawane kontroli krzyżowej przez wszystkich.
 • Jesteśmy prawnie zarejestrowani jako Fundacja i organizacja pożytku publicznego, najbardziej wymagająca forma organizacji charytatywnej w UE. Oznacza to, że możemy zapewnić znacznie skuteczniejsze wsparcie formalne dla działań i wymagań klubowych.
 • Nie cenzurujemy członków ani nie zabraniamy im publicznego krytykowania organizacji.

Technologicznie

 • Zapewniamy wszystkim naszym członkom dostęp to globalnego czatu w czasie rzeczywistym, która pozwala komunikować się bez konieczności rejestracji na dodatkowych stronach czy portalach.
 • Udostęniamy globalny system for z grupami roboczymi, na których wspólnie opracowujemy - i opiniujemy - wszystkie nasze podręczniki oraz materiały edukacyjne i elementy spotkań.
 • Nasze materiały edukacyjne są zamieszczone na Wiki, którą każdy może współtworzyć, rozszerzać i tłumaczyć na inne języki.
 • Wszystkie nasze serwery i infrastruktura znajdują się na terenie Unii Europejskiej (a konkretnie w Niemczech), co oznacza, że Twoje dane są chronione przez najsurowsze standardy prywatności (RODO).
 • Wiele więcej w przyszłości.

 

 


Contributors to this page: agora and bartlomiej.wasiewski .
Page last modified on Wednesday November 10, 2021 10:58:57 CET by agora.