Loading...
 

My jsme jiní

Trénování mluvení na veřejnosti a vedení lidí není nic nového. Pouze pojem „mluvení na veřejnosti“ je relativně moderní a pouze aktualizuje to, co je od dob Aristotela známé jako „Rétorika“.

Základní model, který používáme - učení se prací na konkrétních, na cíl zaměřených nebo na scénáři založených projektech, při kterých se zvyšuje složitostt a přijímá zpětná vazba a hodnocení na každý z nich - existuje již více než 2000 let a ve skutečnosti ho sdílí mnoho dalších organizacích, workshopů, seminářů a klubů.

Podívejte se na popis toho, co se dělo v římské třídě před více než 2000 lety.

Začátečníci pracovali na sérii úvodních cvičení, která je seznámila s řadou technik, které je potřeba kombinovat do úplného projevu (např. Vyprávění příběhu, kritika nebo obrana věrohodnosti příběhu, obhajoba obecné teze). ... Studenti by pak přistoupili k pokročilejšímu cvičení ... ve kterém by dostali hypotetický scénář a byli požádáni, aby o něm hovořili z jedné nebo druhé strané o soudním nebo poradním sporu.

 

Erika Bailey (2019) A Historical View of the Pedagogy of Public Speaking,
Voice and Speech Review, 13:1, 31-42, DOI: 10.1080/23268263.2018.1537218

 

Říkají vám něco naše připravené projevy a žhavé otázky? Samozřejmě nepoužíváme jen to, co udělali Římané, stejně jako už nepoužíváme jejich vozy. Bereme základní koncept a vylepšujeme ho. Zde jsou jen některé z věcí, díky nimž je naše organizace a model jedinečný a odlišný od ostatních:

71711165 2291816360917581 9069592313369460736 N

Vzdělání

 • Podporujeme a vyžadujeme hodně práce i mimo klub a zapojení se do vedení skutečných projektů v komunitě nesouvisející s Agorou. Chceme, aby řečníci, které trénujeme, skutečně chodili do "divočiny" a mluvili, a vůdci, které trénujeme, měli skutečný a pozitivní dopad na svět kolem sebe.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že kluby mají zvláštní funkci Viceprezidenta pro extérní příležitosti, která je zaměřena výhradně na hledání a ujímání se řečnických příležitostí pro členy.
 • Většina projektů vyžaduje analýzu řeči, která se zaměřuje na analýzu dobrých projevů z konkrétního hlediska a vystavuje klub mnoha různým stylům mluvení.
 • Máme několik jedinečných pravidelných aktivit:
  • Zaměření na kritické myšlení.
  • Debaty s velmi zvláštním souborem pravidel, který podporuje spolupráci a umožňuje pohled na problémy z různých stran.
  • Hry na zlepšení jazykových dovedností se zaměřením na zdokonalování jazyka pro kluby, které nejsou rodnými jazyky
  • Projekty zaměřené na podporu tolerance a mírového soužití
 • Trénujeme skutečné vedení lidí prostřednictvím komunitních projektů, které se realizují přísně mimo svět Agory
 • Školíme rřečníky konkrétně na řešení neočekávaných selhání všeho druhu a nepřátelského publika.
 • Po celém světě pořádáme tematické soutěže, jako jsou Nejlepší edukativní proslov, Nejlepší projev sociálního povědomí nebo Nejlepší vyprávění.
 • Máme silnou sociální orientaci a chceme trénovat skutečné vůdce, ne budoucí poradce mluvení na veřejnosti.
 • Povzbuzujeme kluby, aby experimentovaly a zkoušely nové nápady v rovině vzdělávacích aktivit, a pokud fungují, standardizujeme je pro všechny kluby.
 • Naše vzdělávací materiály a knihy pravidel vytváříme na základě zpětné vazby od celé komunity.
 • Aktivně se snažíme zpřístupnit naše výukové materiály ve všech možných jazycích.
 • Celá naše vzdělávací materiály jsou pro členy zdarma.

Organizace

 • Jsme zdarma. Nejsou nutné žádné poplatky ani nákupy. Neexistují žádné poplatky za pronájem klubu, poplatky za zřízení, členské poplatky ani poplatky za přihlášení, pokud je váš klub otevřený všem.
 • Veškeré klubové materiály lze vyrobit / vytisknout u vašeho nejvhodnějšího poskytovatele. Není třeba je objednávat ze vzdáleného místa a platit náklady na dopravu.
 • Založení klubu vyžaduje pouze 8 členů.
 • Klub si může založit za den s nulovou administrativou - stačí vyplnit online formulář.
 • Naše organizační a soutěžní struktura odpovídá politickým a administrativním hranicím. Pokud tedy vyhrajete soutěž, jste například „nejlepším vzdělávacím mluvčím Španělska“, a nikoli „nejlepším vzdělávacím mluvčím oddílu 43, kapitoly 93“ nebo nějakou náhodnou organizační strukturou. První z nich se čte mnohem lépe v profesionálním životopise.
 • Protože členové neplatí nic, nejsme posedlí růstem členství. Nevyvíjíme tlak na kluby, aby neustále nabíraly (a zanedbávaly stávající členy), ani netlačíme na členy, aby se hnali za vzdělávacím programem. Náš růst je silně samostatný a staráme se o každý klub individuálně.
 • Navazujeme partnerství se stávajícími organizacemi, které jim umožňují pracovat s námi a nabízet jejich členům všechny výhody Agory při zachování jejich identity.
 • Umožňujeme klubům ponechat si všechny finanční prostředky, které shromažďují, a použít je pro vlastní provoz.
 • Prosazujeme přísná pravidla pro finanční transparentnost na všech úrovních, abychom zajistili, že finanční prostředky budou správně použity a že každý bude podroben kontrole výdajů.
 • Jsme legálně registrováni jako nadace veřejného zájmu, nejpřísnější forma charity v EU. To znamená, že můžeme poskytnout mnohem efektivnější formální podporu pro aktivity a klubové požadavky.
 • Členy necenzurujeme ani jim nezakazujeme veřejnou kritiku organizace.

Technologie

 • Poskytujeme celosvětovou platformu pro chatování v reálném čase pro všechny naše členy, která jim umožňuje komunikovat bez registrace na webech nebo sítích třetích stran.
 • Poskytujeme celosvětový systém fór s pracovními skupinami, kde společně vytváříme, se zpětnou vazbou, všechny naše pravidla a vzdělávací materiály a aktivity.
 • Naše vzdělávací materiály jsou hostovány na Wiki, na které může kdokoli přispívat, rozšiřovat a překládat.
 • Všechny naše servery a infrastruktura jsou v Evropské unii (konkrétně v Německu), což znamená, že vaše data jsou chráněna nejpřísnějšími standardy ochrany osobních údajů (EU GDPR).
 • Mnoho dalších přibyde.

 

 


Contributors to this page: agora and tereza.sedlackova .
Page last modified on Wednesday September 1, 2021 21:47:13 CEST by agora.