Loading...
 

Ръководители на клуба

 

 


Паулина Лапинска и Уанда Лопузсанска, от "Гожов говорители Полша"
Паулина Лапинска и Уанда Лопузсанска от "Гожов говорители Полша"

 

Какво представляват ръководителите на клуба

Мениджмънтът и лидерството обикновено са онази невидима смазка, която всеки приема за даденост, когато нещата вървят гладко, но, когато липсва, кара всичко да се разпада. 

Управлението на успешен клуб изисква много време и отдаденост, както и внимателно планирана работа в екип, за да е сигурно, че срещите ще се случват навреме и редовно, че ще имат образователно предназначение, ще са кратки, а не загуба на време, че членовете ще израстват и ще се развиват, че клубът ще има полза от по-широкото общество на Agora и т.н. Това е много работа, която трябва да бъде разпределена сред "ръководни длъжности" с различни отговорности.

Ръководителите на клуба са и лидери, и мениджъри. Важно е да се отбележи, че това са две напълно различни концепции. Лидерството изисква визия - да имаш ясна представа за това накъде искаш да насочиш нещата, стратегия, да виждаш цялата картина, да споделяш тази визия с членовете като ги вдъхновяваш и предизвикваш да я постигнат. От друга страна мениджмънтът е способността тази визия да бъде превърната в конкретен план за действие, а изпълнението му да се случи в определен времеви обхват. 

Ръководителите отговарят за управлението на клуба, за да осигурят безпроблемното изживяване на всички. Всички ръководни длъжности са доброволни позиции и всъщност са отлична възможност за упражнения по ръководене на малка общност от хора. 

За разлика от бизнесите и корпорациите, в една организация с нестопанска цел като Agora Speakers членовете никога не могат да бъдат притискани да направят нещо. Всичко е доброволно и един ръководител може най-много да помоли учтиво или да обясни. Всъщност ръководенето на организация с нестопанска цел е много по-голямо предизвикателство от ръководенето на бизнес, тъй като ръководителите трябва да приложат на практика много повече умения, свързани с организирането и мотивирането на хора, отколкото в която и да е друга сфера.

Основни характеристики на ръководните длъжности

Има набор от задължителни ръководни длъжности във всеки клуб (обикновено по правни причини) и някои незадължителни, но препоръчителни. 

Обърни внимание, че говорим за "длъжности", а не за "хора". Един и същи човек може да има повече от една длъжност (например, в много малки клубове, Касиерът и Секретарят могат да бъдат един човек).

Обратното също е вярно: една длъжност (с изключение на Председателя) може да бъде споделена между няколко души, когато натоварването е голямо. За всеки клуб може да има двама Заместник-председателя начело на образованието. В такъв случай е препоръчително да има ясно разделение на отговорностите за всеки, който споделя длъжност. 

В допълнение към посочените ръководни длъжности един клуб може да определи допълнителни ръководни длъжности като "Организатор на събития" (за специални събития или партита), "Блогър" и други.

 • Всички ръководни длъжности са доброволни: никой член не може да бъде принуден да стане ръководител и никой клуб не може да налага ограничения за участието в която и да е от образователните дейности, които изискват отслужване на време като ръководител или изпълняване на някои от ръководните задължения;
 • Ръководните длъжности имат ограничена продължителност от 6 месеца или 1 година;
 • Всички ръководители също трябва да са активни членове на клуба по време на целия период; молим да се обърне внимание на ключовата дума "активни", която означава, че ръководителите пак трябва да участват в редовните клубни срещи като всеки друг член; 
 • Всички ръководни длъжности са про боно длъжности: ръководните длъжности не могат да получават каквато и да е компенсация от клуба или организацията домакин; въпреки това могат да им бъдат възстановени разходи, които произтичат от дейността им във връзка с тяхната позиция, стига видът разход да е бил предварително определен като възстановим от Фондацията; 
 • Ръководните длъжности са персонални: човекът, който изпълнява длъжността, не може да я "възложи" или "прехвърли" изцяло на друг човек (още по-малко на някой външен); молим да обърнеш внимание, че прехвърляне на конкретни задачи е напълно приемливо;
 • И накрая: всички длъжности са избираеми - ако има повече от един кандидат за една и съща длъжност, трябва да бъдат проведени избори; 
   
Всеки клуб избира сам дали иска 6-месечни или 12-месечни ръководни периоди и това може да се променя всяка година. Въпреки това молим да се вземе предвид, че всички ръководни позиции трябва да имат еднаква продължителност. Един клуб не може да има 1-годишен период за Председател и 6-месечен период за ЗП по Образованието. 

 

Как да станеш клубен ръководител

 

Защо да станеш ръководител

 

В много компании издигането в мениджърска позиция изисква много време (понякога години) и отдаденост. Всякакви грешки, които направиш на тази длъжност, може да се окажат фатални за кариерата ти. 

Вероятно вече знаеш, че клубовете на Agora осигуряват безопасна среда, в която се изучава ораторство, и свободата да се експериментира, да се правят грешки и да се учи от тях с цел подготовката за професионалното прилагане на това, което си научил. Подобно на това ръководните длъжности в клубовете осигуряват среда, в която можеш да придобиеш лидерски и мениджърски умения безопасно и където грешките не са критични за кариерата ти.

Всички ръководни длъжности учат на различни умения. Например като Заместник-председател по Маркетинг ще опознаеш маркетингови програми, връзки с обществеността, връзки с медиите, аутрийч кампании и други. Като Заместник-председател по Образованието, обаче, нещата, които научаваш, са различни. А като Председател - дори по-различни. 
Следователно колкото повече длъжности изпълняваш в един клуб, толкова по-добре. 

Да бъдеш клубен ръководител може да бъде много полезно за придобиване на нови качества: 

 • Усвояваш нови умения: от водене на бюджет до управление на риска, планиране, маркетинг;
 • Помагаш на клуба да процъфтява;
 • Прави те по-уверен;
 • Прави те по-работоспособен, а биографията ти - по-привлекателна при кандидатстване за работа; 
 • Позволява ти да участваш директно в управлението на клуба и на Agora.

Има предостатъчно изследвания, които показват, че доброволческата дейност (и дори по-конкретно - доброволческото лидерство) оказва огромно влияне върху развитието на професионалната кариера. Изследване от 2016 г. на Делойт установява не само че доброволчеството оказва огромно влияние върху придобиването на лидерски качества, но има и пряко влияние върху търсещите работа:

 • 82% от мениджърите, които наемат хора, са по-склонни да изберат кандидат с опит в доброволчеството;
 • 85% от мендижърите, които наемат хора, са по-склонни да пренебрегнат недостатъците в биографията, ако в нея е посочен доброволчески опит. 

 

В Делойт сме установили важността от доброволчеството и разбираме, че то помага да се изград набор от качества, които са критични за развитието на завършени лидери в нашата организация.
Дъг Маршал
Директор, Корпоративно гражданство
Deloitte Services LP

Подобно проучване, направено от CareerBuilder, открива, че 60% от мениджърите смятат кандидатите с опит в доброволчеството за много "по-продаваеми". Проучване  на Корпорацията за национални и обществени услуги, цитирано от Форбс, показва, че безработните хора, които са били доброволци, имат 27% по-голям шанс да получат работа. 

Ползите от доброволческата дейност се простират в много други области, дори и в сферата на здравето, а едно проучване на университета в Гент в Белгия установява, че "доброволците имат здравни показатели, които са статистически значително по-високи от тези на хора, които не са доброволци. Тази обща асоциация се оказа съществена: по размер тя съответства на, например, здравословните качества на хора, които са с пет години по-млади."

 

Клубните ръководители не са професионалисти

Членовете винаги трябва да имат предвид, че от клубните ръководители не се очаква да бъдат професионални лидери и мениджъри. Тъй като всички речеви проекти са учебни проекти и никой не трябва да очаква говорене на нивото на TED в един клуб, по същия начин всички ръководни позиции са възможности за учене. Всеки трябва да се опитва да помага и да окуражава ръководителите, вместо да се отнася към техните длъжности с изисквания.

От клубните ръководители се очаква да се представят като дават "всичко от себе си" (да правят каквото могат и по най-добрия начин спрямо своето време, знания и способности).
Те не са длъжни да отговарят на индивидуалните очаквания на никого, още по-малко са длъжни да осигуряват всякакво конкретно ниво на услуга.

 

Допустимост

Всеки редовно присъстващ член с клубен опит в Agora от поне 6 месеца може да бъде избран да стане клубен ръководител (с изключение на новооткрити клубове, където това изискване отпада). Не е необходимо опитът в Agora да е натрупан в клуба, на който членът иска да стане ръководител.

Само членове, които са способни да поемат позицията за период от поне 6 месеца, могат да станат клубни ръководители. Разбира се, всичко може да се случи, дори и при най-добри намерения, но поне видимият хоризонт за близкото бъдеще трябва да бъде ясен. Например ако един член вече е планирал да се премести в друг град след два месеца, е безсмислено това време да се прослужи като ръководител.

 

Член на повече от един Agora клуб може, ако той или тя има времето и ангажираността, да поеме до две ръководни длъжностти едновременно, стига те да са в различни клубове.

Поемането на три или повече позиции еновременно не е позволено, тъй като това ще окаже влияние на качеството на услугите, оказвани на клуба.

 

Избори и периоди

Образователната година на Agora започва на 1 януари и приключва на 31 декември. В зависимост от решението на клуба за продължителността на ръководния период, времевите интервали и изборните дати са следните:

Избори и периоди
Продължителност на периода Избори Дати на периоди
1-годишен период Между 1 ноември и 1 декември 1 януари - 31 декември
6-месечен период Между 30 ноември и 15 декември 1 януари - 30 юни
  Между 1 юни и 15 юни  1 юли - 31 декември

 

Списък на стандартни клубни ръководители

Това е списък на всичките стандартни ръководни длъжности на един клуб:

 

Изпълнителен комитет на клуба

Хората, които имат ръководна длъжност в един клуб, са част от неговия изпълнителен комитет. Тъй като има длъжности, които могат да бъдат споделени с повече от един човек, броят на членовете в изпълнителния комитет на клуба може да варира.

Изпълнителният комитет на клуба съществува само ако всички задължителни длъжности са заети и само ако поне трима човека имат ръководни длъжности. Клуб, който тъкмо е стартирал и в който основателят изпълнява всички длъжности, няма Изпълнителен комитет, например. Подобно на това ако един клуб е съществувал от известно време, но в някакъв момент има само Председател, двама ЗП по Образованието и един ЗП по Членството, той няма необходимият набор от ръководители, за да състави Изпълнителен комитет. 

Клубове, които нямат Изпълнителен комитет, не могат да предприемат действия, които изискват одобрение от Изпълнителния комитет (например Дисциплинарни процеси).

Горното правило съществува, за да предотврати автократична злоупотреба във времето, в което клубът е още млад и всички ръководни длъжности са концентрирани в един или двама основатели.

Срещи на Изпълнителния комитет 

Изпълнителният комитет на клуба трябва да се среща поне на всеки два месеца, за да обсъжда общи клубни въпроси. В допълнение всеки клубен ръководител може да заяви среща на Изпълнителния комитет, за да бъдат обсъдени въпросите от интерес. Такива заявки трябва да бъдат изпратени на Секретаря или на Председателя на клуба и трябва да включват детайлно обяснение на проблема, който ще бъде обсъден. След получаването на заявките Секретарят трябва да насрочи събирането в срок от 7 до 20 дни от датата, на която е направена заявката. 

Каквато и да е причината за среща на Комитета, Секретарят трябва да изпрати на всички ръководители вероятния дневен ред на срещата и точни място, дата и час на провеждането ѝ поне една седмица преди събитието. Всички клубни ръководители могат да добавят елементи към този дневен ред, ако това е необходимо. 

 

 


Contributors to this page: dimitar r. , agora and bilyana.kalacheva .
Page last modified on Wednesday January 26, 2022 19:12:47 CET by dimitar r..