Loading...
 

Rada Klubu

 


Paulina Łapińska i Wanda Łopuszańska, z klubu Gorzów Speakers Poland
Paulina Łapińska i Wanda Łopuszańska, z klubu Gorzów Speakers Poland

 

Kim są członkowie Rady Klubu?

Zarządzanie i przywództwo przypominają olej w silniku, którego nie widać, o którym nikt nie myśli, ale to dzięki niemu wszystko działa gładko. Jeśli go jednak zabraknie, maszyna zaczyna się zacierać i psuć.

Prowadzenie odnoszącego sukcesy klubu wymaga dużo czasu i poświęcenia oraz starannie zaplanowanej pracy zespołowej, aby spotkania odbywały się o czasie i regularnie, spełniały swoje zadania edukacyjne, nie były przegadane i dawały uczestnikom poczucie dobrze spędzonego czasu, aby członkowie rozwijali swoje umiejętności, aby klub wykorzystywał kontakty ze społecznością Agory, itp. To ogrom pracy, który trzeba podzielić i przyporządkować do odpowiednich funkcji w „Radzie klubu”, gdzie każdy ma przypisane inne obowiązki.

Członkowie Rady klubu są zarówno przywódcami, jak i menedżerami. Należy zauważyć, że są to dwie bardzo różne koncepcje. Przywództwo wymaga wizji – posiadania jasnego wyobrażenia o tym, co chcesz osiągnąć, strategii, patrzenia z szerszej perspektywy, dzielenia się swoją wizją z członkami oraz inspirowania ich i stawiania im wyzwań aby tę wizję realizować. Zarządzanie z kolei pozwala przekształcić tę wizję w konkretny plan działania i zrealizować go w określonym czasie.

Członkowie rady są odpowiedzialni za takie prowadzenie klubu, które pozwala wszystkim wynieść z niego jak najwięcej. Wszystkie role członków rady są oczywiście wolontaryjne, ale są doskonałą okazją do trenowania zdolności przywódczych w niewielkiej grupie.

W przeciwieństwie do firm i korporacji, w organizacjach non-profit, takich jak Agora Speakers, członkom nie można po prostu wydawać poleceń. Wszelkie ich działania są dobrowolne, a członek Rady może jedynie grzecznie poprosić i wyjaśnić. Tak naprawdę kierowanie społecznością non-profit jest o wiele trudniejsze niż prowadzenie firmy, ponieważ kierujący muszą wykorzystać w praktyce znacznie więcej umiejętności zarządzania ludźmi i motywacją niż w jakimkolwiek biznesie.

Ogólna charakterystyka pozycji w Radzie

W każdym klubie istnieje szereg wymaganych funkcji w Radzie (zwykle ze względów prawnych) oraz kilka opcjonalnych, ale zalecanych.

Zauważ, że mówimy o „funkcjach”, a nie o „osobach”. Ta sama osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję (na przykład w bardzo małych klubach skarbnikiem i sekretarzem może być ta sama osoba).

Działa to również w drugą stronę: przy dużym obciążeniu pracą każda funkcja – z wyjątkiem funkcji prezesa – może być dzielona między kilka osób. W bardzo dużym klubie może być dwóch wiceprezesów ds. edukacji. W takim przypadku zaleca się jasny podział obowiązków między osobami dzielącymi funkcję.

Oprócz określonych funkcji w Radzie klub może zdefiniować dodatkowe pozycje takie jak „Organizator wydarzeń” (odpowiedzialny za specjalne wydarzenia lub imprezy), „Blogger” itp.

 • Wszystkie pozycje w Radzie są dobrowolne. Żaden członek nie może zostać zmuszony do zostania członkiem Rady. Żaden klub nie może warunkować udziału w jakichkolwiek zajęciach edukacyjnych wymaganiem pełnienia funkcji w Radzie lub realizowaniem jakichkolwiek obowiązków wynikających z takiej funkcji.
 • Funkcje w radzie pełnione są przez określony czas 6 miesięcy lub roku.
 • Wszyscy członkowie Rady muszą być również aktywnymi członkami klubu przez cały okres ich kadencji. Zwróć uwagę na u zyte słowo: „aktywny” - co oznacza, że członkowie rady nadal muszą uczestniczyć w regularnych spotkaniach klubu jak każdy inny członek.
 • Wszystkie funkcje w Radzie są pełnione pro-bono. Żadne stanowiska w Radzie nie wiążą się z żadną rekompensatą od klubu czy organizacji macierzystej. Dopuszczalny jest natomiast zwrot wydatków wynikających z działalności w związku z zajmowanym stanowiskiem, o ile rodzaj wydatku został wcześniej wskazany przez Fundację jako podlegający zwrotowi.
 • Funkcje w Radzie pełni się osobiście. Osoba pełniąca funkcję nie może jej całkowicie „zlecić” lub „delegować” innej osobie (a tym bardziej podmiotowi zewnętrznemu). Należy pamiętać, że delegowanie określonych zadań jest całkowicie akceptowalne.
 • Wreszcie, wszystkie funkcje są stanowiskami wybieralnymi – jeśli jest więcej niż jeden kandydat na to samo stanowisko, organizuje się wybory.
Każdy klub sam decyduje, czy kadencje członków rady trwają 6 czy 12 miesięcy i można to zmieniać co roku. Należy jednak pamiętać, że wszystkie stanowiska w radzie muszą mieć taką samą długość kadencji. Klub nie może stosować rocznej kadencji prezesa i sześciomiesięcznej kadencji wiceprezesa ds. edukacji.

 

Zostawanie członkiem Rady

 

Dlaczego warto zostać członkiem Rady?

 

W wielu firmach awans na stanowisko kierownicze wymaga czasu (czasami lat) i poświęcenia. Wszelkie błędy, które popełnisz w tej roli, mogą fatalnie wpłynąć na Twoją późniejszą karierę.

Zapewne już wiesz, że kluby Agory zapewniają bezpieczne środowisko do nauki wystąpień publicznych, ze swobodą eksperymentowania, popełniania błędów i uczenia się na nich w ramach przygotowań do profesjonalnego wykorzystania tego, czego się nauczyłeś. W podobny sposób stanowiska w radzie klubu zapewniają środowisko, w którym możesz bezpiecznie trenować umiejętności przywódcze i menedżerskie, a popełniane błędy nie wpływają negatywnie na Twoją karierę.

Każda funkcja w radzie uczy innych umiejętności. Na przykład jako wiceprezes ds. marketingu nauczysz się prowadzenia kampanii marketingowych, PR, relacji z mediami, kampanii informacyjnych itp. Innych z kolei rzeczy nauczysz się pełniąc funkcję wiceprezesa ds. edukacji, a jeszcze innych - będąc prezesem klubu.
Dlatego im więcej funkcji pełnisz w radzie swojego klubu, tym lepiej.

Pełnienie funkcji członka rady niesie ze sobą wiele korzyści:

 • Nauka nowych umiejętności - od budżetowania, przez zarządzanie ryzykiem, planowanie, po marketing.
 • Pomoc w rozwoju Twojego klubu
 • Zwiększenie pewności siebie
 • Zwiększenie szans na zatrudnienie i wzbogacenie Twojego CV
 • Bezpośrednie współuczestnictwo w zarządzaniu klubem i Agorą.

Istnieje wiele badań, które wskazują, że wolontariat (a dokładniej – wolontariat przywódczy) ma ogromny wpływ na rozwój Twojej kariery zawodowej. Na przykład badanie przeprowadzone w 2016 r. przez firmę Deloitte wykazało nie tylko, że wolontariat ma ogromny wpływ na nabywanie umiejętności przywódczych, ale także ma bardzo bezpośredni wpływ na osoby poszukujące pracy:

 • 82% menedżerów ds. rekrutacji chętniej wybierało kandydatów z doświadczeniem jako wolontariusz
 • 85% menedżerów ds. rekrutacji było skłonnych przeoczyć błędy w CV, jeśli wskazano w nim doświadczenie jako wolontariusz.

 

W Deloitte doświadczyliśmy znaczenia wolontariatu i rozumiemy, że pomaga on budować zestawy umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju wszechstronnych liderów w naszej organizacji.
Doug Marshall
Dyrektor ds. Corporate Citizenship
Deloitte Services LP

Podobne badanie przeprowadzone przez firmę CareerBuilder wykazało, że 60% menedżerów ds. rekrutacji uważa, że kandydaci z doświadczeniem wolontariackim są znacznie bardziej zatrudnialni. Badanie CNCS cytowane przez Forbesa wykazało, że osoby bezrobotne, które miały doświadczenie jako wolontariusze, miały o 27% większą szansę na znalezienie pracy.

Korzyści płynące z wolontariatu rozciągają się na wiele innych obszarów – nawet w sferze zdrowia. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Gandawie w Belgii wykazało, że „wolontariusze mają wyniki medyczne statystycznie istotnie wyższe niż ci, którzy nie mają doświadczenia jako wolontariusze. To bezpośrednie powiązanie jest całkiem wyraźne: odpowiada w przełożeniu m.in. na pozytywny wpływ na zdrowie porównywalny z byciem pięć lat młodszym."

 

Członkowie Rady to nie zawodowcy

Członkowie powinni zawsze pamiętać, że od członków rady klubu nie oczekuje się bycia profesjonalnymi liderami lub menedżerami. Tak jak wszystkie projekty przemów są projektami edukacyjnymi i nikt nie powinien oczekiwać wystąpienia w klubie na poziomie TED, tak samo wszystkie stanowiska w radzie są okazją do nauki. Każdy powinien starać się pomagać i wspierać członków rady, zamiast tylko zgłaszać żądania do pełnionych przez nich funkcji.

Od członków rady oczekuje się, że będą działać „najlepiej jak potrafią” (co oznacza: robią, co mogą, biorąc pod uwagę swój dostępny czas, wiedzę i umiejętności).
Nie są zobowiązani do spełniania czyichkolwiek indywidualnych oczekiwań, a tym bardziej do zapewnienia określonego poziomu usług.

 

Kwalifikacje

Każdy regularnie uczęszczający członek z co najmniej 6-miesięcznym stażem w klubie Agora może zostać członkiem Rady klubu (z wyjątkiem nowo założonych klubów, w których nawet ten wymóg jest zniesiony). Staż w klubie Agory nie musi pochodzić z klubu, do którego Rady członek chce wejść.

Tylko członkowie, którzy mogą zadeklarować dostępność na co najmniej 6 miesięcy, mogą zostać członkami rady klubu. Oczywiście, nawet przy najlepszych intencjach mogą się zdarzyć wszelkiego rodzaju nieoczekiwane sytuacje, ale przynajmniej w najbliższej przyszłości powinno się móc zadeklarować swoją dostępność. Na przykład, jeśli członek zaplanował już przeprowadzkę do innego miasta za dwa miesiące, nie ma sensu żeby dołączał w tym czasie do Rady klubu w swojej dotychczasowej lokalizacji.

 

Osoba będąca członkiem więcej niż jednego klubu Agory może, jeśli ma czas i chce się zaangażować, pełnić jednocześnie do dwóch funkcji w radach – o ile są one w różnych klubach.

Równoczesne zajmowanie trzech lub więcej funkcji w radzie klubu jest niedozwolone, ponieważ wpłynie to wyraźnie na jakość usług świadczonych na rzecz klubu.

 

Wybory i kadencje

Rok Edukacyjny Agory rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. W zależności od decyzji klubu o długości kadencji Rady, kadencja i terminy wyborów są następujące:

Wybory i kadencje
Długość kadencji Wybory Daty kadencji
Kadencja roczna Między 1 listopada a 15 grudnia 1 stycznia - 31 grudnia
Kadencja 6-miesięczna Między 30 listopada a 15 grudnia 1 stycznia - 30 czerwca
  Między 1 czerwca a 15 czerwca 1 lipca - 31 grudnia

 

Lista standardowych funkcji w Radzie Klubu

Oto lista wzystkich standardowych funkcji w Radzie klubu:

 

Rada Wykonawcza Klubu

Osoby pełniące w klubie poszczególne funkcje tworzą Radę Wykonawczą Klubu. Ponieważ istnieją stanowiska, które mogą być pełnione przez więcej niż jedną osobę, liczba członków Rady Wykonawczej Klubu może się różnić.

Rada Wykonawcza Klubu istnieje tylko wtedy, gdy wszystkie konieczne stanowiska zostały obsadzone i tylko wtedy, gdy co pełnią je przynajmniej trzy różne osoby. Na przykład klub, który właśnie rozpoczął działalność i w którym Założyciel pełni wszystkie funkcje, nie jest uważany za posiadający Radę Wykonawczą. Podobnie, jeśli klub istnieje od jakiegoś czasu, ale w danym momencie ma tylko prezesa, 2 wiceprezesów ds. edukacji i 1 wiceprezesa ds. członkostwa, nie ma niezbędnego zestawu obsadzonych stanowisk do utworzenia Rady Wykonawczej.

Kluby, które nie mają Rady Wykonawczej, nie mogą podejmować żadnych działań, które wymagają zatwierdzenia przez Radę Klubu (np. Postępowanie Dyscyplinarne)

Powyższa zasada ma na celu zapobieganie autokratycznym nadużyciom w okresie, gdy klub jest jeszcze młody, a wszystkie funkcje pełnione są przez jednego lub dwóch założycieli klubu.

Spotkania Rady Wykonawczej

Rada wykonawcza klubu musi spotykać się co najmniej raz na dwa miesiące w celu omówienia ogólnych spraw klubu. Dodatkowo, każdy członek Rady może zażądać spotkania Rady wykonawczej w celu omówienia interesującej go sprawy. Prośby takie muszą być przesłane do Sekretarza lub Prezesa klubu i powinny zawierać szczegółowe wyjaśnienie omawianej kwestii. Po ich otrzymaniu Sekretarz musi ustalić termin spotkania w terminie od 7 do 20 dni od dnia złożenia wniosku.

Bez względu na powód spotkania Rady, Sekretarz musi przesłać wszystkim członkom Rady potencjalny program spotkania, wraz z dokładnym miejscem spotkania, datą i godziną na co najmniej tydzień przed spotkaniem. Wszyscy członkowie Rady Klubu mogą w razie potrzeby dodawać punkty do tego programu.

 

 


Contributors to this page: agora and bartlomiej.wasiewski .
Page last modified on Wednesday November 10, 2021 10:58:39 CET by agora.