Loading...
 

Členské poplatky

 

 

Agora ekonomický model

 

Model udržitelnosti společnosti Agora vyžaduje spoleh spíše na dary, státní granty a prodej zboží a prémiové služby než na členské příspěvky. Prostředky získáváme také jako procento z výnosů ze všech akcí v rámci klubu Agora po celém světě.

Řídíme se vzorem podobným světu Open Source. Pokud používáte náš systém, materiály, infrastrukturu a služby, ale děláte to ve veřejném klubu, aby z toho měli prospěch všichni ve vaší komunitě, neplatíte nic. Pokud však chcete využít všech těchto možností, ale pouze v omezené skupině lidí, máte na výběr, zda zaplatíte poplatek za provoz klubu, nebo se zapíšete do některé z možností, kde jsou poplatky prominuty.

 

Poplatky placené členy

 

Jako člen platíte pouze poplatky, které se kluby, do nichž patříte, rozhodli inkasovat. Některé kluby jsou zdarma, jiní požadují platbu, aby financovali svůj provoz.

Je na každém klubu, aby se rozhodl, zda bude účtovat poplatky, či nikoli. Totéž platí o výši poplatku a periodicitu. Tyto poplatky, pokud existují, jsou hrazeny klubu a jsou spravovány přímo klubem a mohou být použity pouze k celkovému fungování klubu.

Aby byla zajištěna úplná transparentnost, odpovědnost a správné použití a správné použití finančních prostředků, musí kluby, které účtují poplatky, dodržovat všechna pravidla uvedená v části  Klubové finance.

Kromě klubových poplatků mohou být členové povinni platit i malý poplatek za financování meziklubových akcí, jako jsou soutěže a konvence. Tento poplatek jim může být později vrácen, jakmile událost skončí, v závislosti na jejím čistém výsledku. Podrobnosti najdete v sekci Klubové finance.

 

Poplatky hrazené kluby

Poplatky placené kluby společnosti Agora Speakers International závisí na typu klubu:

KLUBOVÉ POPLATKY - 2021-2022
Typ klubu Jednorázový poplatek za zřízení Členský poplatek Minimální roční poplatek klubu
Veřejný klub (includes Youth Clubs) 0 0 Nedostupné
Klub veřejného zájmu 0 0 Nedostupné
Omezené kluby 0 $42 za rok $336 ( 8 členů )
Korporátní kluby $100 $54 za rok $648 (12 členů)

 

Minimální klubové poplatky jsou splatné v době registrace klubu a jsou platné do konce vzdělávacího roku (31. prosince). Poplatky jsou měsíčně úměrně zaokrouhleny nahoru. Poplatky za členy, které přesahují minimální počet pro klub, jsou splatné při přihlášení člena do klubu a jsou platné do 31. prosince následujícího roku. Sazba je nastavena měsíčně, zaokrouhlena nahoru. 

Například:

 • Korporátní klub se zaregistruje 15. července 2020 a má 13 členů. 5. srpna se přidávají další 3 členové a 1. října se připojí další člen.

Poplatky za první rok by se počítaly takto:

 • Termín 15. července 2020: 100 $ (poplatky za založení klubu) + 13 členů x 6 měsíců (červenec-prosinec) x 4,5 $ = 451 $. (Platí pro období 15. července 2020 - 31. prosince 2020)
 • Termín 5. srpna 2020: 3 členové x 5 měsíců x 4,5 $ = 67,5 $ (Platí pro období 5. srpna 2020 - 31. prosince 2020)
 • Termín 1. října 2020: 1 člen x 3 měsíce x 4,5 $ = 13,5 $ (Platí pro období 1. října 2020 - 31. prosince 2020)

Pokud bude klub v příštím roce pokračovat se všemi svými členy, budou splatné následující poplatky:

 • Termín 31. prosince 2020: 17 členů x 54 $ = 918 $. (Platí pro období 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021)

 

Vzhledem k vývoji pandemické situace v roce 2021, jsou všechny poplatky pro omezené kluby prominuty.
Vzhledem k tomu, že nadace Agora okamžitě poskytuje přístup ke všem materiálům a službám registrovaným Korporátním a Omezeným klubům a jejich jednotlivým členům, neposkytujeme vratky, pokud by se klub nebo jednotlivý člen rozhodl ukončit své členství dříve.

 

Vzdělávací materiály

Přístup k digitální (online) verzi všech vzdělávacích materiálů je zdarma pro všechny členy Agory bez ohledu na typ klubu, do kterého patří, a bez ohledu na to, zda si klub účtuje nějaké poplatky či nikoli. Pamatujte, že materiály nemusí být zveřejňovány na jiném webu.

Kromě toho mohou členové v souladu s ustanoveními pravidel ochrany autorských práv stahovat a tisknout jakýkoli materiál pro použití na klubových setkáních a jiných akcích Agory (jako jsou soutěže, konvence atd.)

Členové, kteří chtějí profesionálně vypadající vázanou knihu, si tyto materiály mohou za poplatek objednat na Amazonu.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny vzdělávací materiály Agory ve všech jejich variantách a jazycích jsou chráněny autorskými právy mezinárodní nadace Agora Speakers.

 

Snížení poplatků pro členy více Omezených klubů

Pokud jste členem více než jednoho Omezeného klubu, stačí když za vás klub zaplatí poplatek společnosti Agora Speakers International pouze jednou.

To neplatí pro vícenásobné členství v Korporátních klubech nebo kombinované členství v Omezených a Korporátních klubech, protože Agora poskytuje korporátním klubům sadu služeb s náklady na člena pro nadaci.

 

Prominutí poplatku pro Podnikové a Omezené kluby

Novým korporátním nebo omezeným klubům mohou být poplatky prominuty maximálně na dva roky prostřednictvím mechanismu „Záštita klubu“. V jeho rámci vystupují již existující kluby jako patroni nového referenčního klubu ve své oblasti:

 • Nový klub musí splňovat všechny požadavky  Referenčního klubu. Prominutí poplatku platí jen pokud jsou požadavky splněny.
 • Nový klub musí být zdarma. Veškeré provozní náklady, jako jsou fotokopie, tisk hodnotících formulářů atd. musí nést klub s omezením.
 • Nový klub musí být ve stejném městě jako korporátní nebo omezený klub.
 • Nový klub musí odstartovat své fungování nejméně týden před korporátním nebo omezeným klubem.
 • Členové korporátního nebo omezeného klubu musí zasáhnout, aby napravili případné problémy.
 • Členové korporátního nebo omezeného klubu musí zajistit (za své účasti), aby se každého setkání otevřeného klubu zúčastnilo alespoň 12 osob.
Sponzorovaným klubem musí být klub, který se schází pouze fyzicky, bez ohledu na povahu sponzorujícího klubu. Od poplatků se nelze vzdát pokud se klub schází v online nebo částečně online prostředí.

Contributors to this page: agora and tereza.sedlackova .
Page last modified on Wednesday September 1, 2021 21:47:32 CEST by agora.