Loading...
 

Opis programu edukacyjnego

Ogólny zarys

Nasz program edukacyjny został opracowany przez doświadczonych mówców i osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji osób dorosłych. Opiera się na solidnych, potwierdzonych badaniach naukowych weryfikujących co działa, a co nie, w zakresie wystąpień publicznych, perswazji, pewności siebie, charyzmy, kontroli własnej nerwowości, motywacji i przywództwa.

Składa się z dwóch głównych trzonów: umiejętności komunikacji i wystąpień publicznych oraz równolegle umiejętności przywódczych. W miarę postępów w programie zdobywasz odpowiednie certyfikaty.

 

Educational Program Overview

 

Tor wystąpień publicznych

Ścieżka wystąpień publicznych składa się z jednej obowiązkowej Ścieżki Podstawowej i wielu opcjonalnych Ścieżek Zaawansowanych. Prowadzi delikatnie od bardzo skromnych początków do bardziej skomplikowanych i wymagających projektów, gdzie najpierw przemawiasz przed innymi członkami klubu. Później pozwala rozwinąć skrzydła i wyfrunąć z gniazda klubu, żeby przemawiać do coraz większej i szerszej publiczności.

W ramach każdej ścieżki realizuje się różne projekty. Każdy projekt ma określone założenie edukacyjne i cele do osiągniecia oraz ma pomóc Ci w nabyciu i ćwiczeniu określonych umiejętności - wystąpień publicznych lub przywództwa. Większość projektów Podstawowej Ścieżki Edukacyjnej składa się z dwóch części: jednej, która wymaga analizy przemowy, a drugiej, która wymaga wygłoszenia przemówienia przy użyciu określonego zestawu technik. Te części muszą być wykonane na różnych spotkaniach.

Basic Educational Path

 

Szczegóły każdego projektu są dostępne online.

Wszystkie projekty zorganizowane są według podobnego szablonu, wyszczególniającego cele, harmonogramy, co można, a czego nie można wykorzystać, jak recenzować projekt, wskazówki i sugestie itp.

Pracujesz we własnym tempie i przechodzisz dalej dopiero wtedy, gdy czujesz się komfortowo z dotychczasowym materiałem. Możesz nawet powtarzać projekty lub wracać do wcześniej wykonanych. Nie ma obowiązkowego tempa realizacj i nie ma określonego czasu na ukończenie jakiejkolwiek fazy lub projektu, chociaż powinieneś postarać się ukończyć podstawową ścieżkę edukacyjną w nie więcej niż rok.

Ukończenie podstawowej ścieżki edukacyjnej odblokowuje dostęp do bardziej szczegółowych ścieżek zaawansowanych, które analizują wystąpienia publiczne w określonym kontekście czy środowisku. Możesz zgłebić gawędziarstwo, prezentacje biznesowe, prowadzenie treningów lub wybrać z wielu innych opcji.

Wierzymy, że każdy mówca jest wyjątkowy, dlatego Program Edukacyjny ma również na celu pomóc Ci odkryć swój własny styl, zamiast narzucać Ci sztuczne techniki, które tylko spowodują, że wydasz się swoim odbiorcom nienaturalny lub – co gorsza – nieuczciwy.

 

Struktura

Podstawowy Program Edukacyjny podzielony jest na dwa główne bloki

Podstawową Ścieżkę Edukacyjną, która ma trzy działy:

  • Projekty początkowe — zestaw prostych projektów, które pomogą Ci postawić pierwsze kroki w świecie wystąpień publicznych. Co więcej, opanujesz strach związany występowaniem przed publicznością
     
  • Podstawy przemawiania - Zestaw projektów, które wprowadzają w podstawowe techniki wystąpień publicznych, mające zastosowanie do wszelkiego rodzaju wystąpień. 
     
  • Techniki przemawiania - W tym dziale projekty stają się bardziej wymagające. Będziesz używać bardziej zaawansowanych technik, takich jak użycie anegdot, emocji, humoru itp., które znacznie wzmacniają wpływ niektórych rodzajów przemówień na odbiorców.

Zaawansowane ścieżki edukacji - Po ukończeniu ścieżki podstawowej „odblokujesz” zaawansowane ścieżki edukacyjne. Każda zaawansowana ścieżka składa się z wielu projektów, które analizują określone techniki mówienia, kontekst lub środowisko - takie jak przemawianie w kontekście biznesowym, opowiadanie historii, wygłaszanie przemówień edukacyjnych i wiele innych.

Realizację ścieżek zaawansowanych można wstrzymać i wznowić w dowolnym momencie. To tutaj znajdziesz niektóre z najbardziej zaawansowanych, ale także najbardziej satysfakcjonujących projektów. Będziesz musiał przemawiać przed innymi organizacjami, angażować się w faktyczne działania przywódcze i wykonywać sporo zadań poza klubem macierzystym, w prawdziwych warunkach, a więc w niekontrolowanym środowisku. Zaawansowane Ścieżki Edukacyjne mają na celu pomóc Ci „latać samodzielnie” z dala od gniazda.

 

Tor przywództwa

Tor przywództwa opiera się na tym samym praktycznym podejściu, co tor komunikacji, prowadząc Cię od relatywnie łatwych zadań, takich jak zajęcie się określonymi działaniami w klubie, do znacznie bardziej ambitnych celów, które mają wpływ na całą społeczność.

Zauważysz, że Tor Komunikacji nie wymaga żadnych zadań przywódczych: możesz być profesjonalnym i odnoszącym duże sukcesy (i wysoko opłacanym) mówcą publicznym, bez konieczności realizowania jakichkolwiek działań przywódczych. Natomiast Tor Przywództwa jest inny: liderzy muszą posiadać rozległą wiedzę techniczną i umiejętności oraz najwyższej klasy umiejętności wygłaszania wystąpień publicznych.

 


Contributors to this page: agora and bartlomiej.wasiewski .
Page last modified on Wednesday November 10, 2021 10:59:04 CET by agora.